Markt maakt zich zorgen

Wereldwijde beleggers worden geconfronteerd met risico’s die het huidige economische herstel kunnen belemmeren en beurskoersen kunnen beïnvloeden. Deze risico’s komen met name voort uit de Amerikaanse presidentsverkiezingen, concludeert strateeg Peter van der Welle van vermogensbeheerder Robeco in de maandelijkse Outlook.

De strateeg ziet dat de ontwikkelingen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen steeds heftiger worden. “Dit beeld vertroebelt verder door de positieve coronatest van president Donald Trump”, stelt Van der Welle. "Volatiliteitsmetingen zoals de VIX-index laten zien dat de markt zich zorgen maakt over de nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november."

De Robeco-strateeg vindt het bovendien ‘ongekend’ dat een zittend president niet bereid is garanties te geven voor een vreedzame machtsoverdracht, maar in plaats daarvan zegt dat elke verkiezingsuitslag die niet aantoont dat hij de winnaar is, vervalst is. “Dit verhoogt de kans op betwiste verkiezingen. Een andere onzekerheid is de positieve test van Trump voor Covid-19. Deze zaak roept meer vragen op dan die beantwoordt.”

Financiële markten hoopten bovendien op succesvolle onderhandelingen tussen de Democraten en Republikeinen over een vierde stimuleringspakket. Van der Welle: “Markten veronderstelden dat beide partijen een sterke prikkel hadden om overeenstemming te bereiken over een pakket om hun kiezers gunstig te stemmen voorafgaand aan de algemene verkiezingen. In plaats daarvan ontstond er een patstelling.”

Van der Welle waarschuwt bovendien dat het vermogen van centrale banken om markten te ondersteunen met miljarden aan stimuleringspakketten afneemt en het toenemende aantal coronavirusinfecties als gevolg van versoepelde beperkingen, kan leiden tot nieuwe economisch schadelijke lockdowns. “Het is om die redenen te vroeg om te kiezen voor aandelen of de hoger renderende delen van de obligatiemarkten”, besluit Van der Welle.

ES: 1 Een weinig bibberende VIX beweegt historisch tussen de 10 en 25.

Tagged as:

Categorised in: Research, USA