Louisa Lo (Schroders): ‘China stabiliseert in 2020’

De Chinese economie gaat door roerige tijden, maar in 2020 zal de tweede economie ter wereld stabiliseren, voorspelt Louisa Lo, hoofd Chinese aandelen bij Schroders.

2019 was een uitdagend jaar door de vertraging van de Chinese economie, de spanningen door het handelsconflict tussen de VS en China en de inspanningen van de Chinese overheid om de systeemrisico’s in de economie te beteugelen, met name de aanpak van de hoge schulden en de poging de vastgoedprijzen onder controle te krijgen.

Rustiger tijden aanstaande

Lo denkt dat de Chinese economie in 2020 in rustiger vaarwater komt, onder meer door een ruimer monetair beleid en overheidsstimulering. De wereldwijde industriële activiteit lijkt te bodemen en een mogelijk handelsakkoord tussen de twee economische grootmachten kan ook helpen om de groei weer wat op gang te brengen in 2020.

Monetaire en budgettaire steun

De Chinese beleidsmakers leggen meer nadruk op de risico’s op de langere termijn in de economie, waardoor de stimulering van overheidswege doorgaans met mate wordt toegediend. Maar Lo verwacht wel dat er nu extra steun nodig is om de economische groei aan te zwengelen, gezien de uitdagende externe omgeving en behoudend presterende binnenlandse economie

De centrale bank van China zal een accommoderend beleid blijven voeren. Het doorvoeren van renteverlagingen zal lastig zijn, vanwege de inflatoire druk die uitgaat van de stijgende varkensvleesprijzen. Lo verwacht meer accent op budgettaire stimulering om de groei te stabiliseren. Mogelijk vergroot de overheid het begrotingstekort van 2,8% naar 3% om meer te kunnen investeren in infrastructuur. Verder zullen meer kapitaalmarkthervormingen worden doorgevoerd.

Wat jaagt groei aan?

De groei profiteerde van sterke consumptieve uitgaven en die trend zal naar verwachting in 2020 aanhouden. Dat is toe te schrijven aan de gezonde werkgelegenheidsgroei, hoge spaarquote, technologische disruptie en belastingverlagende maatregelen. Lo verwacht ook een stijging in de investeringen in de maakindustrie en kapitaalbestedingen.

Op het gebied van de handel is het duidelijk dat de reikwijdte van de spanningen tussen China en de VS zich niet alleen heeft uitgebreid tot de handel, maar ook tot andere strategische gebieden zoals de technologie en de kapitaalmarkten. Het uitgangspunt van Schroders blijft dat de spanningen tussen beide partijen de komende jaren een rem zullen zetten op de investeringen en de wereldwijde groei.

In reactie daarop streeft China ernaar meer zelfvoorzienend in technologie te zijn. Chinese bedrijven in strategische technologiesectoren krijgen meer steun van de overheid. Lo ziet daar kansen voor beleggers, omdat daar de bedrijven van de toekomst in de maak zijn.

Selectieve beleggingskansen

De negatieve winstbijstellingen lijken een bodem bereikt te hebben. Lo voorspelt een stabiele winstgroei op jaarbasis in 2020. Met waarderingen voor de totale MSCI China Index die iets onder hun langetermijngemiddelde liggen, ziet Lo liquiditeitssteun blijven stromen naar Hongkong vanuit de markten op het Chinese vasteland. De stromen naar Chinese A-aandelen daarentegen kunnen meer gemengd zijn, aangezien de laatste ronde van de opname van de MSCI-index nu is afgerond en het tijdstip van verdere gewichtstoename van de index onduidelijk is.

Tegen deze achtergrond kiest Lo voor een evenwichtige benadering van de op China gerichte strategieën. De focus blijft op op de binnenlandse markt gerichte bedrijven, die volgens haar zullen profiteren van de groei van de Chinese economie op de middellange termijn. Haar voorkeur gaat uit naar consumentenbedrijven, hernieuwbare energie, farma, verzekeringen en selectieve telecom/internet/5G-bedrijven.Categories: Schekman

%d bloggers liken dit: