Liever een AEX-ETF dan Akzo Nobel

Akzo Nobel is niet een aandeel waar de spetters vanaf vliegen, maar de stukken kunnen wel opzij worden gelegd voor de lange termijn.

De aantrekkelijkheid van het aandeel wordt vooral ingegeven door de chart met een extra lage RSI. Fundamenteel laat het bedrijf zien dat het kampt met groeistuipen.

In de verslagperiode steeg de omzet met 9% tot 2,4 miljard euro, net iets meer dan de ramingen. Het volume nam echter af met 6% en daalde het operationele resultaat met 16%. Over het gehele jaar steeg de omzet met 12% tot 9,6 miljard euro bij een gelijk bedrijfsresultaat van 1,4 miljard euro. De groei van de jaaromzet ligt duidelijk boven de gemiddelde groei van 9,7% over de afgelopen 5 jaar

Het aandeel noteert 88,66 euro, wat net iets beneden de steun voor de lange termijn is. De lage RSI was in het verleden een duidelijk koopsignaal.

Advies: Het is geen aandeel waarvoor beleggers trappelend in de rij hoeven te staan. De beta bedraag 1,0, zodat beleggers zich moeten afvragen of een investering in een AEX-ETF geen betere keuze is.

Tagged as: