Laat Philips maar dalen naar 20 euro

Wat weer een gepruts van Philips. Er moet een extra voorziening worden getroffen van 165 miljoen euro voor de problemen met de slaapapneu-apparaten, waardoor over de verslagperiode een verlies is geleden van 151 miljoen euro bij een daling van de omzet op vergelijkbare basis met 4% naar 3,9 miljard euro.

Philips kan dus wel dozen schuiven, maar de inhoud daarvan laat sterk te wensen over. Onacceptabel voor een bedrijf dat zich op gezondheid richt. Bestuursvoorzitter Van Houten zou de eer aan zichzelf moeten houden door op te stappen. Philips heeft niet alleen kwaliteitsproblemen met de apneu-apparaten maar ook met zuurstofapparaten en draagbare defibrillatoren. Het mag niet worden uitgesloten dat ook hiervoor nog de nodige voorzieningen moeten worden getroffen. Voor apneu staat de teller op 890 miljoen euro.

Beleggers hebben sinds begin dit jaar het aandeel het voordeel van de twijfel gegeven met een bijzonder lager RSI. Dat vertrouwen is beschaamd. Beleggers moeten duidelijk maken dat de onderneming te ver is afgegleden. Dus laat de koers maar dalen naar 20 euro. Wellicht dat op dat niveau nieuwe rust wordt gevonden.