Koopkansen voor obligaties zijn geweest

Na de “perfect storm” die wereldwijd de economie en beurzen raakte in het tweede kwartaal, zijn de obligatiemarkten opgeveerd en behandelen Covid-19 nu als een groeischok. Reden voor het creditteam van Robeco om weer voorzichtiger te worden.

In hun Credit Quarterly Outlook voor het derde kwartaal concluderen Sander Bus en Victor Verberk, beiden co-hoofd van het Credit Team, en Jamie Stuttard, hoofd van het Global Macro Team, dat een normalisatie van de winst nodig is om deze rally te rechtvaardigen.

“We hebben onze twijfels dat dit zal gebeuren”, stelt Verberk. “De gemeenschappelijke vijand ontlokte een enorme onconventionele, gecoördineerde reeks stimuleringsmaatregelen van beleidsmakers. Alle regels zijn veranderd. Overheidsstimulering wordt gefinancierd door centrale banken. Daar hebben we ook onze twijfels over.”

De beste koopkansen liggen daarmee achter ons. Verbeek vervolgt: “Voorlopig blijven we constructief op investment grade, maar gaan we opnieuw onderwogen in high yield. Technicals regeren, maar fundamentals kunnen terugslaan. Wees klaar om nog een keer te kopen.”

Categorised in: Obligaties, Research