Keerpunt 2021!

In september 1962 beloofde de Amerikaanse president John F. Kennedy voor het einde van dat decennium een Amerikaan naar de maan te sturen. Er was echter een probleempje met die belofte: de benodigde technologie om dat te doen bestond op dat moment niet. Wat de toespraak ontketende, was dan ook een technologische wedloop binnen de Verenigde Staten de belofte waar te kúnnen maken.

In 2015 zette de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vast, met 2030 als het jaar waarin die doelstelling gehaald zou moeten worden. In hetzelfde jaar werd het klimaatakkoord van Parijs overeengekomen. Daarin beloven inmiddels bijna 200 landen zich in te zetten om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 à 2 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, vooral door minder fossiele brandstoffen te verbruiken.

De belofte van president Kennedy om naar de maan te gaan, leidde tot enorme investeringen, die allerlei nieuwe technologieën voortbrachten die, na de wandeling op de maan, als spin-offs allerlei uiteenlopende, voor ons volkomen vanzelfsprekende, producten mogelijk maakten; van accugereedschap tot satellieten en gps-systemen, en van de kruimeldief tot Nike Air-sportschoenen.

Net als in 1962, bestaat anno 2021 de benodigde technologie dat voor elkaar te boksen niet. Stilleggen van de economie in een soort permanente lockdown, zou toereikend zijn maar dat is, natuurlijk, geen optie.

Als ik echter zie wat er allemaal gaande is op het gebied van onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe technologieën, dan heb ik er geen twijfel over dat, net als in de jaren zestig, de komende jaren de benodigde nieuwe technologie en toepassingen ervan om in 2030 en daarna de uitstoot van CO2 significant te verlagen zónder de economie ten gronde te richten, zal lukken.

Goedkoper én beter

Neem als voorbeeld de 3D-printtechnologie. Hoewel die nog in de kinderschoenen staat, is het groeipotentieel enorm, net als de gevolgen voor nagenoeg alle sectoren van de economie. Met 3D-printing worden de productiekosten aanmerkelijk lager en de productie op maat mogelijk. Voorraden aanhouden, doorgaans een dure bezigheid, wordt overbodig en bij de productie komt vrijwel geen afval meer om de hoek kijken.

De technologie is nu nog duur in aanschaf, de productiesnelheid is traag en er is een beperkt aantal materialen die geschikt zijn voor de technologie. Dat zal echter veranderen. Een kenmerk van nieuwe technologieën is dat ze vanaf de uitvinding goedkoper én tegelijkertijd beter worden.

Een goede manier om hier tegenaan te kijken, is terug te denken aan de begindagen van internet. Kent u het inbelgeluid van de modem uit de jaren negentig nog, waarvoor u wel eerst de telefoonlijn uit de muur moest halen want internetten en bellen tegelijkertijd, dan kon niet? Vijftien jaar later lijkt dat een eeuwigheid geleden te zijn.

Het is anno 2021 niet zo lastig pessimistisch te zijn over de toekomst. Maar dat pessimisme is in mijn ogen onnodig. Betere, veel betere, tijden komen eraan, dit decennium nog, als historie enigszins maatgevend is.

Onder meer beleggers kunnen nu al anticiperen daarop en zich opmaken op mooie tijden op middellange termijn. Ik acht de kans groot dat ik, na in 2021 het boek ’Keerpunt 1971’ geschreven te hebben, deo volente in 2031 een boek onder de titel ’Keerpunt 2021’ zal produceren.

Deze column is 16 juni jl. gepubliceerd in DFT.nl

Het bericht Keerpunt 2021! verscheen eerst op OHV.

SourceCategories: Research