K-vormig herstel

Je moet wel erg wanhopig zijn om niet meer in techaandelen te geloven.

Natuurlijk is er wel iets aan de hand met de aandelen in deze sector. Het is niet normaal dat voor bedrijven als Amazon en Zoom meer dan 100 keer de winst wordt betaald en voor Facebook, Apple en Microsoft ongeveer 40 keer de winst.

Groei en lage rente

Voor een rechtvaardiging van deze hoge waarderingen zijn twee dingen nodig: Groei of een lage rente. Beide waren de afgelopen jaren aanwezig. Dan wil tech wel als een fontein omhoog spuiten. Maar dat water komt ook een keer naar beneden, hoe hoog de druk ook is.
De coronacrisis en wellicht ook de verduurzaming van de maatschappij heeft de digitalisering een zetje gegeven. Videobellen is een de grote winnaars. Vooral Microsoft moet door beleggers goed in de gaten worden gehouden, in positieve zin. Het product Teams ontwikkelt zich tot een van de belangrijkste software oplossingen. In Teams komt alles vrijwel onmerkbaar samen: Word en andere Office producten; opslag in de cloud; samenwerking en delen; en met en zonder beeld bellen. Inzet van Teams zou zo maar de vergadertijd van mensen met een kwart kunnen gaan verminderen.

De lage rente is een fundamentele aanjager. In de VS staat de 10-jarige rente nog beneden de 1%. Bij een oplopende inflatie zal die stijgen tot ergens tussen de 2,5 en 3%. Dat is iets lager dan eerder verondersteld, wat komt door het structureel verruimende beleid van centrale banken, dat wellicht ook wel noodzakelijk is vanwege de verminderde kredietscheppende mogelijkheden van banken.
Bij dit licht aangepaste rentebeeld mogen aandelen worden gewaardeerd tot tegen de 40 keer de winst, is dus 100 gedeeld door renteverwachting van 2,5%. Groei is voor aandelen met een hoge koers/winst extra belangrijk geworden. Zonder sterke toename van de resultaten zal de fundamentele waardering onder druk komen te staan.

K-vormig herstelHoge koers/winstverhoudingen hebben een neveneffect. Ze versterken de reacties van de markt op mee en tegenvallers. Bij de publicatie van recente kwartaalcijfers is dat meermalen duidelijk geworden. Een meevallende winst leidt tot een sterkere stijging bij een aandeel met een waardering van 40 keer de winst dan bij 20 keer, en natuurlijk het omgekeerde. De vraag dringt zich daarom op of een oplopende volatiliteit (VIX) nog wel de vermaarde bibberindex is of dat het slechts het resultaat is van door hogere waarderingen opgejaagde optiekoersen.

Waarderingsverschillen passen in het K-vormige herstel van de economie. De K staat met het <-gedeelte in feite voor tweedeling. Het kan op vele manieren worden ingevuld. De Fed vraagt zich zelfs af of asset niet overmatig hebben geprofiteerd van de monetaire verruiming en dat de ‘economie van de straat’ dit met lede ogen en lege handen moet aanzien.

< staat voor tweedeling

K staat voor mij ook voor het k/w verschil dat tussen tech en oude economie, niet te verwarren met verouderd, zijn blijven bestaan. Techniek is en blijft de aanjager van groei. Dat is altijd al zo geweest van visnet tot …. vul maar in wat u nu gebruikt en niet graag zou willen missen.

Lees hier het orginele bericht:Categories: Eddytorial, Opinie