Italië is een groot probleem voor Lagarde

ECB-president Lagarde kampt met een heel groot probleem.

Het gaat echt niet om de vraag of de ECB maatregelen moet nemen om de economische gevolgen van het coronavirus te bestrijden. De ECB zal wel iets moeten doen in navolging van de FED en om de opmars van de euro op z’n minst af te remmen. Een te hoge euro is slecht voor de exportpositie van Europa, dat niet is opgewassen tegen de power van de VS en China. Lagarde heeft wel wat wapens om af te vuren als een renteverlaging, hoop geven op nog meer renteverlagingen, opkopen van obligaties en helikoptergeld, zeg maar rentevrije leningen aan de overheid die nooit hoeven te worden afgelost.

Het probleem voor Lagarde zit echter bij Italië dat volledig op slot is gegaan om het coronavirus te bestrijden. De kosten worden geraamd op 7,5 miljard euro, maar het zal niemand verbazen dat het straks meer dan 10 miljard zal zijn. Italië heeft dat geld niet. Daarom wordt gewerkt, samen met Brussel, aan een toename van het overheidstekort. Maar Lagarde zou ook een gebaar kunnen maken door Italië helikoptergeld te verstrekken. Italië zou het zelfs kunnen afdwingen door te gaan korten op bestaande schulden. Een dreigement op het verkeerde moment kan een nieuwe crisis veroorzaken op de financiële markten.

%d bloggers liken dit: