Italiaanse schuld blijft beleggingswaardig

Een lening is niets anders dan de belofte van de partij aan wie je geld leent dat die het geld terug zal betalen op na een bepaalde periode.

Een kredietwaardigheidsscore is het oordeel van een derde, onafhankelijke, partij over de kans dat die terugbetaling zal geschieden. Hoe hoger de score, des te minder zorgen de geldgever zich hoeft te maken en des te lager de rente die hij ontvangt. Immers, het risico dat hij loopt, is klein of nihil.

Een lage score is een soort waarschuwing en zegt dat de partij die het geld geleend heeft, in het verleden te vaak nogal wat moeite heeft gehad met op tijd terugbetalen of zelfs niet terugbetaald heeft.

De geldgever moet er dus rekening mee houden dat ook hij ermee te maken kan krijgen. Hoe lager de score, des te hoger de rente dan ook omdat de kans op wanbetaling niet te verwaarlozen is.

Scores

De scores lopen van AAA, de zogeheten Triple A, de hoogst mogelijke, via dubbel A, single A, triple B, dubbel B en singel B naar uiteindelijk C. Alles minder dan Triple B (BBB) betekent: ’kijk uit’, met gradaties variërend van, de facto, gokken tot ’je kunt je geld beter door de wc spoelen’. Slechts een handvol landen mag zich Triple A noemen, waaronder ons land.

Een van de landen die daarvan alleen kunnen dromen, is Italië. Dat moet het doen met ’BBB’ en is dus op de grens tussen veilig en gokken te vinden. Kredietbeoordelaars kijken van tijd tot tijd naar de scores om na te gaan of die aangepast moeten worden.

Onlangs deed het bedrijf Fitch dat voor Italië. Een verlaging brengt Italië onder de genoemde grens, een op termijn even dure als vernederende ontwikkeling. Een nogal gevoelige review dus.

Italië heeft een zeer hoge staatsschuld (160% van de economie) en een structureel lage economische groei (sinds 2016 gemiddeld -1% per jaar waar andere Triple B-landen 3,6% haalden). Vertaald: torenhoge schulden en een inkomen dat nauwelijks stijgt.

Fitch

Ofwel: die heeft het al moeilijk als alle sterren aan het economisch firmament perfect staan. Die schuld loopt de komende jaren verder op, omdat de begrotingstekorten nogal fors zullen zijn, met ruim 11 procent dit jaar (gemiddeld in een BBB-land 2,3 procent), 8% volgend jaar en bijna 7% in 2022.

Dat is dan wel onder de aanname dat de ECB bezig blijft te stimuleren en Italië de miljarden die het uit het EU-coronaherstelfonds nuttig inzet. Die steun zal in 2022 zelfs ’de belangrijkste reden voor de groei zijn’, zegt Fitch.

Als je het mij vraagt, is het een duidelijk gevalletje rijp voor verlaging van de kredietwaardigheid. Fitch dacht er anders over en hield de score voor Italië ongewijzigd en dus net boven de eerdergenoemde cruciale grens.

Heb ik trouwens al gezegd dat Fitch voor de bepaling van de score werd betaald door het land in kwestie?

Deze column is 9 december jl. gepubliceerd in DFT.nl

Het bericht Italiaanse schuld blijft beleggingswaardig verscheen eerst op OHV.

Source

Categorised in: OHV, Research

%d bloggers liken dit: