Italiaanse obligaties gesteund door wederopbouwpakket

Het voorstel van Frankrijk en Duitsland om gezamenlijk een wederopbouwpakket ter grootte van 500 miljoen euro te introduceren, is positief voor Italiaanse obligaties. Sterker, het vormt een belangrijke stap richting intensievere Europese samenwerking, schrijven verschillende specialisten van Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi.

Italië geldt als een van de zwaarst getroffen landen door de coronacrisis. Op korte termijn verwacht de Italiaanse overheid een tekort van 10,4% van het bbp, waardoor de staatschuld in 2020 stijgt naar 155,7% van het bbp, ver boven de grens van 60% die Europa hanteert. Financiële markten toonden zich positief over het nieuws van het Frans/Duitse herstelpakket. Het leidde direct tot lagere spreads, met name in Italië.

Dat de grootte van het herstelpakket lager is dan verwacht, maakt dat andere landen sneller bereid zijn zich erbij aan te sluiten. De daling van de spreads zet volgens Amundi op de korte termijn daarom door.

Omdat het voorstel positief uitpakt voor Italiaanse obligaties, is Amundi constructief over deze beleggingscategorie. ‘Rentes op Italiaanse obligaties zijn bovendien aantrekkelijker dan die van de schulden van andere perifere landen of van bedrijfsobligaties’, schrijven de specialisten in hun marktcommentaar.

Amundi verwacht bovendien dat ratingbureaus de komende maanden niet zullen komen met op- of afwaardering van Italiaanse schuld. “Na de laatste bevestiging van zowel de beoordeling als de vooruitzichten van Moody’s, verwachten we de komende maanden geen nieuws meer op dat vlak’ stelt Amundi. Volgens de vermogensbeheerder ligt de focus op mogelijke begrotingsontwikkelingen op Europees niveau, op de volgende bewegingen van de ECB en op macro-economische cijfers die betrekking hebben op de crisisperiode.

Categorised in: Rente, Research

%d bloggers liken dit: