Invesco: kans op spoedige rentedaling Fed stuk kleiner

Het Amerikaanse banenrapport verandert de verkrappingscyclus van de Fed niet wezenlijk, hoewel de kans kleiner is geworden dat de Fed de rente later dit jaar verlaagt.

Kristina Hooper, hoofdstrateeg bij Invesco: “Het basisscenario blijft dat het einde van de verkrapping van de Fed in zicht is, al zal het waarschijnlijk nog één of twee renteverhogingen met 25 basispunten duren voor de Fed de pauzeknop echt indrukt.

Wat de markten betreft wordt de korte termijn nog gekenmerkt door volatiliteit, omdat er grote onzekerheid blijft bestaan over het monetaire beleid en andere risico’s, zoals het schuldenplafond. Naarmate de markten de recessierisico’s positief waarderen, neemt de risicobereidheid weer toe, en dat betekent uiteindelijk een economisch herstel dat zich eind dit jaar begint af te tekenen.”

Categorised in: Monetair, Rente, Research