ING staat ver beneden intrinsiek

ING, bedankt dat je nog iets over hebt gelaten voor de aandeelhouders. Wat een winstklap in Q2.

Het resultaat staat vooral in negatieve zin in het teken van de voorziening die is getroffen voor slechte leningen, deze voorziening is 1,1 miljard euro hoger uitgevallen. Dat weegt zwaar op het resultaat. Het zegt niets over de werkelijke gang van zaken. Die ziet er niet slecht uit. Bij een onveranderd omzet, baten zo u wilt, is het bedrijfsresultaat met 14% gestegen tot 2,8 miljard euro. De kwaliteit is dus aanzienlijk verbeterd.

Echter, door de voorziening daalde de winst per aandeel van 0,37 euro naar 0,08 euro. Rode cijfers schrijven wilde het bestuur kennelijk niet. Dat zou ook absurd zijn geweest bij een stijging van het bedrijfsresultaat met 14%. Absurd is ook de koers van 6,16 euro versus de intrinsieke waarde per aandeel van bijna 14 euro. In belangrijke mate komt dat doordat ING net als andere financials zich laat leiden door de uitkomsten van spreadsheets in plaats van een goed verhaal.

Tagged as: