ING: Inflatievrees

Als er eenmaal voldoende is gevaccineerd en de economieën weer kunnen worden heropend dan zou de inflatie wel eens flink kunnen gaan oplopen. De vraag is hoe beleggers hierop zullen reageren. De Visie van Maarten Leen, econoom ING.

Deze week was het een jaar geleden dat een Chinese onderzoeker, tegen het bevel van de autoriteiten in, de genetische code van het coronavirus deelde met een Australische collega. Het vrijgeven van deze uit 30 duizend letters bestaande code – dit is vier tot vijf keer het aantal letters dat gemiddeld aan dit weekbericht wordt besteed – heeft bijgedragen aan de snelle ontwikkeling van het coronavaccin.

In veel landen wordt er inmiddels gevaccineerd maar het aantal besmettingen blijft hoog. Vrees voor meer besmettelijke varianten van het coronavirus heeft ertoe geleid dat in veel landen de lockdown is verlengd en/of aangescherpt. De economie zal hierdoor in ieder geval in het eerste kwartaal van dit jaar nog flink onder druk staan.

Om de negatieve economische gevolgen van de coronacrisis te beperken heeft aankomend president Biden het American Rescue Plan gepresenteerd met een waarde van $1.900 miljard; bijna 9% van het Amerikaanse BBP. Iemand die werkloos is krijgt volgens dit plan een eenmalige uitkering van $1.400 (na recent al $600 te hebben gekregen) en de werkloosheidsuitkering wordt verhoogd van $300 naar $400 per week.

Het is overigens nog de vraag of dit plan door het congres zal worden aangenomen.

Dit omvangrijke economische stimuleringspakket, bovenop alle eerder getroffen maatregelen en het aanhoudend ruime monetaire beleid voedt de vrees dat de inflatie later wel eens zodanig zou kunnen gaan stijgen dat de Fed zich genoodzaakt ziet om het beleid drastisch om te gooien. Die vrees voor een oplopende inflatie geldt overigens ook voor de eurozone.

De inflatie is nu nog laag. In de eurozone zelfs nog negatief en in de VS, zo werd deze week bekend, bedroeg de inflatie in december 1,4%. Maar door verschillende factoren zou de inflatie dit jaar weleens flink kunnen oplopen. Onder invloed van de scherpe terugval van de wereldeconomie daalde de olieprijs vorig jaar tot onder de $20 maar inmiddels is de prijs voor een vat olie alweer opgelopen tot $55. Dit leidt op termijn tot hogere energieprijzen. Ook zijn er specifieke oorzaken zoals de BTW-verlaging in

Duitsland die dit jaar afloopt. Een andere belangrijke factor die tot hogere inflatie kan leiden is dat bedrijven die nu erg te leiden hebben van de lockdown hun prijzen zouden kunnen verhogen als de economie heropent.

Centrale bankiers kunnen de hogere inflatie als tijdelijk bestempelen en vasthouden aan de eerder uitgezette monetaire koers. Zolang de prijsstijging niet doorwerkt in hogere lonen lijkt hiervan te kunnen worden uitgegaan. Maar bij een toch al wat nerveuze stemming onder beleggers in combinatie met wat ongelukkige uitspraken van centrale bankiers zou het wel tot volatiliteit op de rentemarkten kunnen leiden.

Categorised in: Inflatie, Research