ING: ‘Geduld met daling inflatie’

De inflatie is over het hoogtepunt heen en meer dan gehalveerd. Toch betekent dit niet dat Nederland zomaar van hoge inflatie af is, ondanks dat op veel internationale markten al lagere inflatie of zelfs prijsdalingen zichtbaar zijn. De Visie van de economen van ING.

De inflatie, doorgaans gemeten als de jaar-op-jaarmutatie van de nationale consumentenprijsindex (CPI), piekte in Nederland in september 2022 op 14,5% en daalde recent flink tot 4,4% in maart 2023. Wat kunnen we de komende tijd verwachten van de inflatie?

De komende maanden zal het directe effect van energie op het inflatiecijfer nog negatiever worden, zeker als later in het jaar een jaar-op-jaar-vergelijking met de prijspiek van september 2022 wordt gemaakt. Tegelijkertijd werken de eerdere hoge energieprijzen ook nog indirect door op de prijzen van andere goederen en diensten. Net als consumenten hadden veel bedrijven aan het begin van de energiecrisis een energiecontract met vooraf afgesproken tarieven. Zij zagen hun kostprijs snel stijgen, terwijl bedrijven meteen contract met een lange(re) looptijd of fortuinlijke afsluitdatum pas veel later met een hogere kostprijs te maken krijgen.

Voeding houdt inflatie in 2023 nog hoog. Drukkend effect op inflatie ook vanuit vervoer en ruwe grondstoffen. Ook loonkostenstijging levert vooral opwaartse druk op diensteninflatie. Uiteindelijk ramen we voor 2023 nog steeds een hoge CPI-inflatie van 4,2%. Ondanks dat in veel markten de prijzen dalen of de inflatie flink is afgenomen, moet de consument toch nog een even geduld hebben voordat de consumentenprijsinflatie er ook weer wat gematigder uit komt te zien.

Categorised in: Inflatie, Research