ING biedt enorme potentie

ING biedt op 10,37 euro als belegging een enorme potentie.

De koers/winstverhouding van ING beweegt rond de 16. Dat is ruim 20 punten lager dan het ongewogen gemiddelde voor de aandelen in de AEX.

De opeenstapeling van crisissen heeft de bankaandelen geen goed gedaan. Afschrijvingen op de kredietportefeuille en een krimpende rentemarges zijn een aanslag geweest op het resultaat.

In de afgelopen 5 jaar zijn de rentebaten gehalveerd. Ondanks afschrijvingen op leningen is het renteresultaat slechts een derde lager dan 5 jaar geleden. De winst per aandeel (verwaterd en exclusief eenmalige lasten) daalde van 1,09 euro naar 0,64 euro.

Koers/winstverhoudingen laten zien hoe sterk de potentie is voor het aandeel. Op basis van het resultaat over het afgelopen jaar bedraagt de koers/winst 16, maar op basis van de winstramingen van analisten is dat slechts 11. Alleen dat verschil inlopen is goed voor een potentie van 45%.

Een extra impuls zal uitgaan van de charttechnische positie van het aandeel. Misschien dat de opgaande beweging enige charttechnische moeite zal hebben met een succesvolle aanval op de oude top van 11 euro eind vorig jaar, maar daarna ligt de weg vrij voor een stijging naar 16,70 euro, het niveau van begin 2018. Dat betekent een potentie van 61%, wat fundamenteel te rechtvaardigen is.