ING: Angst voor tapering

Waar ‘tapering’ in het begin van dit jaar vooral een thema was op de Amerikaanse

rentemarkt, leidt dit nu – met het einde van de lockdown in zicht – tot speculatie op

de Europese rentemarkten. De Visie van Maarten Leen, econoom ING.

Deze week werd bevestigd dat de economie van de eurozone zich sinds begin dit jaar in

een recessie bevindt. Na in het laatste kwartaal van 2020 met 0,7% te zijn gekrompen

ging er in het eerste kwartaal van dit jaar nog eens 0,6% van af. Maar dit is de

economie in de achteruitkijkspiegel. Als we vooruitkijken ziet het er gelukkig veel beter

uit. Het tempo van vaccinatie is flink verhoogd en ligt in veel landen – waaronder

Nederland – nu per 100 inwoners hoger dan in de VS. Israël laat zien hoe groot het

vaccinatie-effect kan zijn. Daar is het aantal nieuwe besmettingen gedaald tot minder

dan vijf per dag. Het hoge vaccinatietempo biedt daarmee uitzicht op een flink

economisch herstel na de ‘double dip lockdown’ recessie.

In samenhang met de versnelde vaccinatie en de sterke daling van het aantal nieuwe

besmettingen is het vertrouwen in het economisch herstel toegenomen en zijn de

rentes gestegen. Sinds begin dit jaar is de Duitse 10-jaarsrente met 45 basispunten

(bp) gestegen (nu -0,10%) waarvan meer dan de helft in de laatste maand. De

Nederlandse 10-jaarsrente is sinds meer dan een week niet meer negatief (0,03%).

In de VS is de rentestijging met een oploop van 75 bp sinds begin dit jaar groter

geweest. Een stijging die zich geheel in het eerste kwartaal heeft voltrokken. Sindsdien

beweegt de Amerikaanse 10-jaarsrente zich per saldo zijwaarts. De Amerikaanse

economie heeft zich eerder en krachtiger hersteld dan de Europese en er is daar meer

zorg over een mogelijk te hoog oplopende inflatie en speculatie over een afbouw van

het obligatieopkoopprogramma (QE) van de Fed (de zogenoemde ‘tapering’). In april

bedroeg de inflatie 4,2%. Vanuit de arbeidsmarkt komen er signalen dat bedrijven

steeds hogere lonen moeten bieden om werknemers aan zich te kunnen binden en

ondernemers blijken in staat om de gestegen kosten door te berekenen.

Het is dan ook niet vreemd dat een aantal Fed-bestuurders er tijdens de laatste

rentevergadering van de Federal Reserve over zijn begonnen om later dit jaar de

eventuele afbouw van het QE-programma te gaan bespreken. Dat bleek uit deze week

gepubliceerde notulen. Voor de meeste beleggers zal dit echter geen verrassing zijn

geweest en de rente reageerde uiteindelijk dan ook nauwelijks op deze ‘onthulling’.

ING gaat er vanuit dat de Fed in december zou kunnen gaan beginnen met ‘tapering’.

Ook al zal de ECB dit jaar waarschijnlijk nog geen begin maken met het terugdraaien

van QE, verwachtingen omtrent tapering later in 2022 beïnvloeden nu al wel de rentes.

Niet alleen is de Duitse 10-jaarsrente gestegen, ook het verschil tussen de Italiaanse en

Duitse rente is de afgelopen maanden met zo’n 20 basispunten toegenomen. Want als

de ECB minder obligaties gaat opkopen zal dit relatief ten koste gaan van Italiaanse

staatsleningenCategories: Monetair, Research