Inflatiebescherming obligaties

Het economisch momentum lijkt stevig verankerd, maar de dreiging van een aanhoudend hogere inflatie blijft een tegenwind. De inflatie zou hoger kunnen oplopen dan in de jaren vóór de pandemie, vooral wanneer rekening wordt gehouden met de toegenomen fiscale stimulansen en de noodzaak voor regeringen om de economieën te blijven ondersteunen in het herstel volgend op de pandemie.

Een inflatoir klimaat op middellange termijn zal waarschijnlijk ingrijpende gevolgen hebben voor de wijze waarop de verschillende beleggingscategorieën zich gedragen en gecorreleerd zijn, zeggen de experts van Newton IM, onderdeel van BNY Mellon Investment Management.

Stijgende reële rentes en inflatiedruk zijn een belangrijke zorg voor obligatiebeleggers, en de omstandigheden zullen de komende maanden waarschijnlijk uitdagend blijven voor veel staatsobligaties uit ontwikkelde markten. Deze beleggingscategorie kan echter weer een rol gaan spelen in de portefeuilleconstructie als hogere renteniveaus aantrekkelijke instapmomenten creëren.

Inflatiebescherming

Er zijn een aantal manieren waarop beleggers kunnen proberen hun obligatieportefeuilles te beschermen in een meer inflatoire omgeving. Het aanhouden van obligaties met een kortere looptijd helpt om de gevoeligheid van obligatieportefeuilles voor stijgende rendementen te verminderen. Andere instrumenten zijn inflatiegerelateerde obligaties en obligaties met een variabele rente waarvan de couponbetalingen gelijke tred houdt met de rentetarieven van de centrale bank.

Hoogrentende obligaties bieden ook aantrekkelijke karakteristieken. Deze obligaties hebben doorgaans een relatief korte looptijd met een risicopremie, waardoor ze een buffer vormen tegen stijgende rentes. Bovendien zijn bedrijven, nu de economie in een groeifase verkeert, waarschijnlijk winstgevender, wat betekent dat ze hun schulden beter kunnen aflossen, wat resulteert in een lager percentage wanbetalingen en mogelijk een verkrapping van de credit spreads.

Een wereld met meer inflatie zou gevolgen kunnen hebben voor het ‘leiderschap’ op de aandelenmarkten. Veel groeibedrijven, met name in de technologiesector, waren de relatieve winnaars van het lage groei, post-financiële crisis tijdperk, en werden verhandeld tegen hoge waarderingen. Hogere structurele inflatievooruitzichten zullen juist een impuls geven aan meer cyclische sectoren zoals banken en basismaterialen, en nuttig blijken voor sommige opkomende markten.

Prijszettingsvermogen

Prijszettingsvermogen zal in deze omgeving van onschatbare waarde zal zijn, stellen de Newton IM-experts, naast sterke thematische drijfveren zoals de opkomst van de consument: er zijn veel bedrijven die niet noodzakelijkerwijs op de consument gericht zijn, maar die ook enorm profiteren van deze trend, zoals technologie- en financiële bedrijven. Andere trends die waarschijnlijk van invloed zullen zijn, zijn onder meer technologische innovatie en demografische veranderingen.