Inflatie vs economie

Het is niet waarschijnlijk dat een flinke afzwakking van de groei van de Amerikaanse economie gepaard zal gaan met een aanhoudend hoge inflatie.

Het is deze eeuw niet vaak voorgekomen dat de Amerikaanse inflatie boven de 4% uitkwam. Het gebeurde in de periode 2005-2010 tot 2 keer toe. De recessie aan het einde van deze periode leidde ook tot een sterke daling van de inflatie.

Recente cijfers wijzen erop dat de opwaartse kracht van de Amerikaanse economie flink afneemt. De ontwikkeling van de inflatie lijkt daarop achter te lopen. In het verleden was daar vaker sprake van. Niet onlogisch, omdat ondernemers er moeite mee hebben om de prijzen te verlagen in een minder gunstige economische periode.

Het economische plaatje kan als een aanwijzing worden gezien dat de Amerikaanse inflatie snel zal dalen.Categories: Inflatie