Hoger risico eurozone

Het risico van een zwakkere groei en een hogere inflatie in de eurozone is in de afgelopen maanden toegenomen. Hoewel veel landen beter dan verwacht vooruitgang hebben geboekt bij het aanvullen van hun gasvoorraden, blijven bepaalde delen van Midden- en Oost-Europa kwetsbaar. De Visie van Katharine Neiss, econoom PGIM Fixed Income.

Een gebrek aan infrastructuur binnen deze regio zorgt ervoor dat de energievoorziening daar mogelijk in het gedrang komt. Nu de groothandelsprijzen in Europa zijn verdubbeld, hebben de VS beloofd een deel van het door Rusland achtergelaten LNG-aanbod zelf aan te vullen. Het zal echter een aantal jaren duren vooraleer deze extra capaciteit daadwerkelijk in gebruik genomen kan worden en tot dan blijft Europa kwetsbaar voor de aanzienlijke disbalans tussen vraag en aanbod in de gasmarkt.

Wij verwachten dat de inflatie in het vierde kwartaal zal pieken rond 10%, wat ruwweg overeenkomt met de consensusverwachting. Een energietekort zou dit cijfer mogelijk wel verder omhoog kunnen duwen en wij schatten in dat een verdere stijging van de energieprijzen met 10% de algemene inflatie met ongeveer 0,5 procentpunt kan opdrijven. De inflatiepiek zien we dan mogelijk pas in het begin van 2023 en dit zou ook betekenen dat de ECB de rente verder agressief zal moeten verhogen. Ons basisscenario gaat nu uit van een milde recessie in Europa deze winter, waardoor we onze groeiverwachting van het bbp voor 2023 hebben verlaagd van 1,3% tot 0,7%. Onze geactualiseerde prognose bevat ook een ernstig scenario waarin de groei volgend jaar met maar liefst 2% zal krimpen indien een serieus gastekort dreigt.

Ondertussen hebben wij ook onze bbp-prognose voor 2022 voor het Verenigd Koninkrijk neerwaarts bijgesteld van 4,1% naar 3,5% en is de raming voor 2023 neerwaarts bijgesteld van 0,8% naar -0,1%. Het economisch momentum is in het tweede kwartaal fors teruggevallen en de kostelijke doorberekening van de energieprijzen aan de consument zal naar verwachting zwaar op de consumptie wegen.