Heineken: 96,86 – nu even niet

Heineken heeft teleurstellende halfjaarcijfers gepubliceerd. Voor het tweede halfjaar verwacht het bestuur een geleidelijke verbetering, maar de kwaliteit van de winst zou wel eens kunnen verbeteren door de kostenbesparende maatregelen die in het eerste kwartaal zijn genomen.

Voor geheel 2023 wordt gerekend op een stijging van de operationele winst met 0-5% tegen een eerdere raming van 5-10%. De nettowinst daalde de eerste zes maanden met 11,6% bij een stijging van de omzet met 7,7% en een daling van het biervolume met 5,6%. In Azië was sprake van een daling van het biervolume van 13,2%, wat wel eens een structureler karakter zou kunnen hebben door de ontwikkeling van de economie.

Op 96,86 euro staat de koers van Heineken in het midden van de bandbreedte. Weerstanden liggen op 97,20 en 101,70 euro. Wees niet overmoedig, gezien de omslag voor de trend en de historische weerstanden in de buurt van de 104 euro. In een opgaande markt gedekte calls schrijven als tijdelijke belegging.