Headlines | Aandacht voor brexit blijft van belang, ondanks corona

Foto: Shutterstock

 

 

 

De aandacht van de Nederlandse ondernemer voor de brexit verslapt, constateert VNO-NCW deze week in De Financiële Telegraaf. Van de bedrijven die een handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben, bereidt 60 procent zich op dit moment voor op een Brits vertrek uit de Europese Unie (EU). Vorig jaar was dat nog 76 procent, zo blijkt uit een rondvraag van onderzoeksbureau Kantar. Formeel zijn de Britten al sinds februari uit de EU, maar tot eind 2020 is er sprake van een transitieperiode waarin het VK qua handelsregels als EU-land blijft opereren.

Insight:
Met de komst van corona lijken andere problemen logischerwijs even bijzaak. Zo zien ondernemers cybercriminaliteit nu als lager risico dan vlak voor de coronacrisis. Ook bezorgdheid over de brexit lijkt deels te hebben plaatsgemaakt voor de zorgen die gerelateerd zijn aan de pandemie. Iets minder dan de helft van de bedrijven met directe relaties met het VK zegt tegen Kantar redelijk tot zeer goed op de hoogte te zijn van ontwikkelingen rond de brexit. Vorig jaar was dit bij liefst 85 procent van die bedrijven nog het geval.

Het einde van de transitieperiode nadert ondertussen met rasse schreden. Deze week lieten de Britten een in het ‘Withdrawal Agreement’ afgesproken deadline verlopen waarbinnen de transitieperiode verlengd kon worden. Dat betekent niet dat verlenging nu onmogelijk is, maar het geeft eens temeer aan dat de brexit zwaar weegt voor Boris Johnson.

De Britse premier heeft de coronacrisis dus niet als reden willen zien om de overgangsperiode te verlengen. Terwijl het virus bepaald niet aan de Britten voorbijgegaan is. De Britse economie wordt relatief hard getroffen en krimpt naar onze verwachting dit jaar met 8,5 procent. Een gedeeltelijk herstel volgt, maar dat herstel kan een deuk krijgen bij het uitblijven van goede afspraken over de brexit. Dan hebben de Britten twee problemen tegelijk te verwerken.

In ons basisscenario gaan we uit van een afloop van de transitieperiode per eind 2020. Daarbij ligt het in de lijn der verwachting dat er tegen die tijd wel een overeenkomst over goederenhandel gemaakt zal zijn, maar dat een overeenkomst over diensten minder waarschijnlijk is. Bij diensten gaat het om issues die niet met tarieven te maken hebben, maar bijvoorbeeld om afspraken die zijn gemaakt over hoe diensten worden uitgevoerd over de landsgrenzen heen. Hoewel het zal verschillen op welke dienst dit impact heeft en in welke mate, zijn die afspraken wel van belang.

Het VK exporteert zelf diensten naar de EU, zoals software en IT-services, financiële diensten, transportdiensten, intellectueel eigendom en onderzoek en ontwikkeling, blijkt uit informatie van de Britse denktank Institute for Government. Ook toerisme-inkomsten binnen het VK kunnen gedeeltelijk als dienstenexport worden gezien. Van de dienstenexport van het VK ging in 2019 ongeveer 42 procent naar de Europese Unie. Ook voor de exporterende Nederlandse bedrijven is dit relevant. Weliswaar exporteert Nederland in geld gemeten meer producten dan diensten naar het VK, maar aan die diensten verdient Nederland opgeteld meer, blijkt uit gegevens van het CBS.

Met de verwachte snelle afloop van de transitieperiode en de bestaande onduidelijkheid over welke afspraken gemaakt gaan worden, blijft het van belang voor Nederlandse bedrijven om ook de brexit in het vizier te houden. Eerder hebben we hiervoor een aantal tips opgesteld, waarvan de meeste nog steeds relevant zijn.

In sommige gevallen kan het voorbereiden op de brexit samengaan met het verzachten van de coronapijn. Zo is het rond beide thema’s van belang om de ‘loketten’ van de overheid in de gaten te houden. Ook is het inzichtelijk krijgen van de keten of het ecosysteem zowel in relatie tot corona als tot de brexit van belang. Duidelijk is dat ook dit onderwerp de komende maanden een hogere relevantie houdt.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie:

Het bericht Headlines | Aandacht voor brexit blijft van belang, ondanks corona verscheen eerst op Insights.

Source

Categorised in: ABN Amro, Economie, Research

%d bloggers liken dit: