Georgette Boele (ABN Amro): ‘Tapering’

Het monetair beleid wordt minder verruimend. De Fed begint met taperen en de dollar blijft veerkrachtig. De centrale bank in Australië blijft wel verruimingsgezind klinken en hierdoor daalt de munt. De Poolse centrale bank verhoogt agressief de rente en de munt stijgt. De Norges Bank verhoogt mogelijk in december de rente. Het beleid wordt minder verruimend.

De Fed begint met taperen en de dollar blijft veerkrachtig

De Fed begint met het afbouwen van het opkoopprogramma, oftewel taperen, in november. Maar het zal nog een tijd duren voordat de Fed begint met het verhogen van de officiële rentetarieven. Wij denken dat dit begin 2023 het geval zal zijn. De markt is een andere mening toegedaan. Zij verwacht al twee renteverhogingen van 25 basispunten voor het einde van 2022. De markt was ook wat teleurgesteld na de uitkomst van de laatste meeting van de Fed. De tweejaarsrente op Amerikaans staatspapier daalde iets, net als de Amerikaanse dollar. Desondanks heeft de dollar het deze week relatief goed gedaan en staat EUR/USD nog steeds onder 1,16.

Centrale bank van Australië klinkt verruimingsgezind en hierdoor daalt de munt

Eerder deze week liet de centrale bank van Australië de beleidsrente ongewijzigd op 10 basispunten. Wel liet ze de doelstelling van 10 basispunten op driejaars staatspapier varen. Dit was niet verwacht. Maar de begeleidende verklaring en communicatie van de centrale bank laten zien dat het nog een hele tijd gaat duren voordat de beleidsrente omhoog gaat. Dit was een teleurstelling voor een aantal beleggers dat ervan uitging dat de rente eerder zou worden verhoogd. Dus de munt daalde. We denken dat de centrale bank relatief laat overgaat tot het verhogen van de rente.

De Poolse centrale bank verhoogt wel de rente en de munt stijgt

De Poolse centrale bank verraste vriend en vijand door de beleidsrente met 75 basispunten te verhogen. De markt hield rekening met een verhoging van slechts 25 basispunten, dus de munt steeg. De beleidsrente staat nu op 1,25%. De huidige inflatiedruk en de verwachte, toekomstige inflatie als de economie verder herstelt, werden als voornaamste redenen aangevoerd. Opmerkelijk is dat de bank ook aangaf dat interveniëren op de valuatiemarkten nog steeds tot de mogelijkheden behoort. Het lijkt erop dat de centrale bank het niet op prijs zou stellen dat de munt flink stijgt als gevolg van de hogere beleidsrente. We verwachten een verdere stijging van de munt in een gematigd tempo.

De Norges Bank verhoogt mogelijk de rente in december

De Norges Bank heeft het beleid niet gewijzigd vandaag. In september begon de centrale bank met het verhogen van de rente en naar verwachting gaat in december de rente opnieuw omhoog. Het rentebesluit had weinig invloed op de koers van de kroon. De kroon had een goed periode achter de rug, maar een lagere olieprijs zorgde uiteindelijk ook voor winstnemingen in de kroon. Ondanks de recente daling blijven wij optimistisch over de vooruitzichten van de kroon. Een hogere beleidsrente, sterke fundamentals en aantrekkelijke waarde zijn in het voordeel van de munt.Categories: Research