Georgette Boele (ABN Amro): ‘Raming eurodollar verlaagd naar pariteit’

Wij verlagen onze raming voor EUR/USD naar pariteit voor eind 2022, maar we verhogen onze raming voor EUR/USD naar 1.15 voor het einde van 2023. De wijzigingen in onze andere FX-ramingen weerspiegelen vooral wijzigingen in onze dollarvisie en de dynamiek van de centrale banken.

Vorige week hebben wij onze visie op de Fed en de ECB gewijzigd. Wij verwachten nu dat de Fed de rente dit jaar en in februari volgend jaar bij elke vergadering met 50 basispunten zal verhogen. Dat zou de bovengrens van de Federal Funds rate op 4% brengen. Wij verwachten echter dat de inflatie in de loop van 2023 aanzienlijk zal afnemen, wat de weg vrijmaakt voor renteverlagingen in de tweede helft van 2023. Wij voorspellen in dit stadium geen recessie in de VS. Wel verwachten wij dat de onderliggende vraag (consumptie en investeringen) aanzienlijk zal verzwakken, waardoor het risico op een recessie zou toenemen. Wij hebben ook onze visie op de ECB bijgesteld. Wij verwachten nu dat de ECB de rente in juli met 25 basispunten en in september met 50 basispunten zal verhogen. Vervolgens verwachten wij dat de rente in de rest van dit jaar en in februari 2023 bij elke vergadering met nog eens 25 basispunten wordt verhoogd, waardoor de depositorente eind februari 2023 op 1,00% zou uitkomen.

Wat zal het effect van deze veranderingen zijn op de EUR/USD? Wij hebben onze prognose voor de EUR/USD voor 2022 verlaagd om de volgende redenen. Ten eerste zullen agressieve renteverhogingen door de Fed de Amerikaanse dollar dit jaar ondersteunen omdat wij verwachten dat de Amerikaanse economie het dit jaar relatief goed blijft doen. Een deel hiervan is echter al ingeprijsd door de financiële markten. Vorige week rekenden de markten er namelijk op in dat de Federal Funds rate eind februari 2023 3% zou bedragen en momenteel is dat 3,8%. Als gevolg daarvan staat de Amerikaanse dollar ook aanzienlijk hoger dan vorige week. Ten tweede zouden beleggers in perioden van zwakke aandelenmarkten de Amerikaanse dollar kunnen kopen als veiligehavenvaluta, vooral wanneer er zorgen zijn over de liquiditeit. Dit heeft zich onlangs voorgedaan. Wij denken echter dat de rally voor de US-dollar bijna ten einde is. Onze nieuwe raming voor het einde van het jaar voor EUR/USD is 1,00 (was 1,05).

…maar we verhogen onze raming voor EUR/USD naar 1.15 voor het einde van 2023

De vooruitzichten voor de EUR/USD zullen in 2023 aanzienlijk veranderen. Wij verwachten dat de Amerikaanse economische cijfers in 2023 zwakker zullen uitvallen dan verwacht, wat zal leiden tot vrees voor een komende recessie in de VS. Dit zal op de Amerikaanse dollar wegen. Bovendien voorspellen wij dat de Fed in de tweede helft van 2023 zal beginnen met renteverlagingen. Daardoor zullen de renteverschillen tussen de VS en de eurozone kleiner worden. Dit zou ook negatief moeten doorwerken op de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro (en andere valuta’s). Daarom hebben wij onze prognose voor de EUR/USD voor eind 2023 verhoogd naar 1,15 (was 1,10). Wij hebben ook onze andere prognoses gewijzigd, wat vooral een weerspiegeling is van de wijziging in onze dollarramingen en de dynamiek van de centrale banken.