Georgette Boele (ABN Amro): ‘Chinese yuan snel sterker’

De yuan staat op het zwakste niveau sinds 2008 ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Maar wij denken dat deze zwakte bijna voorbij is. Wij verwachten volgend jaar een herstel van de yuan. We hebben onze prognoses voor de yuan licht bijgesteld.

Dit jaar is de Chinese yuan met meer dan 12% gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar, maar ten opzichte van de euro is de yuan juist wat in waarde gestegen (circa 3%). De zwakte van de yuan ten opzichte van de Amerikaanse dollar is een combinatie van positieve factoren voor de dollar en negatieve Chinese factoren. Om te beginnen heeft het verschil in monetair beleid tussen de Fed en de PBoC de dollar ondersteund ten opzichte van de yuan. De Fed heeft de rente agressief verhoogd, terwijl de PBoC het monetaire beleid geleidelijk heeft versoepeld.

Toen de financiële markten meer risicomijdend werden, kochten beleggers bovendien over de hele linie de dollar als veiligehavenvaluta. Bovendien hebben de strenge Covid-19 maatregelen en de problemen in de vastgoedsector de Chinese groei gedrukt en de opleving van de diepe inzinking eerder dit jaar afgeremd. De USD/CNY is gestegen tot boven het psychologische niveau van 7,0 en tot boven de Covid-19-niveaus die in 2019 en 2020 werden gezien. De huidige niveaus van rond 7,15 werden voor het laatst gezien in 2008.

De Chinese autoriteiten hebben het tempo van de beweging niet toegejuicht en verschillende maatregelen genomen. Zij hebben de dagelijkse yuan-fixing herhaaldelijk op hogere niveaus vastgezet om de depreciatie af te remmen en de reserveratio voor FX-deposito’s voor financiële instellingen in 2022 tweemaal verlaagd.

De yuan heeft het relatief goed gedaan ten opzichte van de euro, ondanks het verschil in monetair beleid ten gunste van de euro. De energiecrisis en de dreigende recessie in de eurozone hebben zwaarder gewogen op de euro dan het Chinese Covid-19-beleid en de groeivertraging op de yuan.

De zwakte van de yuan bijna ten einde

Tot nu toe waren alle factoren dit jaar in het voordeel van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de yuan. Wij denken dat dit volgend jaar zal veranderen. Ten eerste verwachten wij dat er een einde komt aan de divergentie in het monetaire beleid en wij verwachten zelfs enige convergentie in de tweede helft van volgend jaar door de door ons verwachte renteverlagingen van de Fed. Ten tweede zullen de financiële markten altijd golven van risicoaversie kennen, maar dat zijn vaak tijdelijke bewegingen. Daarom zal het kopen van dollars als veilige haven waarschijnlijk ook tijdelijk zijn.

De Chinese yuan is een relatief stabiel beheerde munt, dus beleggers zouden soms ook voor de yuan kunnen kiezen. Ten derde verwachten wij dat het verschil in economische groei tussen de VS en China minder wordt. Dit zou de yuan moeten ondersteunen. Ten vierde proberen de Chinese autoriteiten de zwakte in the yuan te beperken en tolereren zij niet al te veel zwakte van de yuan. Tot slot is de langetermijndynamiek op de valutamarkten in het voordeel van de yuan. De rol van China in de wereld en de rol van de yuan op de valutamarkten zal toenemen. Het aandeel van de yuan in de internationale valutareserves is laag en er is veel ruimte voor een toename.

China zet ook grote stappen voor de digitale yuan. Het is waarschijnlijk dat dit de algemene rol van de yuan op de financiële markten zal vergroten, hoewel dit een zeer geleidelijk proces zal zijn. Kortom, wij denken dat de zwakte van de yuan ten opzichte van de Amerikaanse dollar bijna ten einde is en verwachten volgend jaar een herstel van de yuan. Wij hebben onze prognose voor de yuan licht aangepast om bovenstaande dynamiek te weerspiegelen. Onze nieuwe eindejaarsprognose voor USD/CNY is nu 7,0 (was 6,8).

Categorised in: Research, Valuta