Geen monetaire injecties bij werkend vaccin (DWS)

Verkiezingen boezemen veel beleggers angst in, maar zijn geen goede raadgever voor het nemen van beleggingsbeslissingen, zegt CIO Stefan Kreuzkamp van DWS. De strateeg geeft drie redenen waarom beleggingsconsequenties verbinden aan verkiezingen op de langere termijn geen zin heeft.

“Ten eerste: de onzekerheid over het toekomstige beleid. Er zijn nog te veel vraagtekens. Biden heeft zijn vier speerpunten – het bestrijden van het coronavirus, economisch herstel, klimaatverandering en rassengelijkheid – al kenbaar gemaakt, maar wat de economische gevolgen van de uiteindelijke samenstelling van het congres en de senaat zullen zijn, is nog een open vraag. Evenals hoeveel invloed de verschillende stromingen binnen zijn eigen partij zullen hebben op het te voeren beleid.”

“Ten tweede: de onzekerheid over de gevolgen van het beleid voor de economie en het bedrijfsleven. Hoeveel weerslag politieke prioriteiten daadwerkelijk hebben op de macro-economische cijfers is onduidelijk. Zal een enorm pakket aan overheidsbestedingen een positief effect hebben op de dollar als de economische vooruitzichten verbeteren? Of juist niet omdat zo’n kapitaalinjectie automatisch betekent dat de staatsschuld verder de pan uitrijst? Op micro-economisch niveau moeten we maar afwachten in welke mate de winstverwachtingen in de verschillende bedrijfstakken worden beïnvloed door politieke keuzes. De sectoren die in 2016 bovenaan het lijstje van Trump stonden, zoals staal, olie, kolen, vastgoed en hotels, hebben het over het algemeen gezien slechter gedaan dan de economie in zijn geheel. Het politieke klimaat zegt dus niet alles en heeft wellicht een kleinere invloed dan we misschien wel altijd denken.”

“Ten derde: de onzekerheid over wat de markten daadwerkelijk hebben ingeprijsd. Politiek is slechts één van de vele factoren die winstvooruitzichten bepalen, en heeft nog minder invloed op de beurskoersen. Het feit dat Trump de olie-industrie steunde heeft de verschuiving richting groene energie geen strobreed in de weggelegd; er is nu sprake van overcapaciteit. In hoeverre had de markt een Biden-winst en een verdeelde regering al ingeprijsd? De volatiele handel vlak voor en na de verkiezingen laat veel ruimte voor interpretatie. Tot voor kort werd een nipte overwinning en een verkiezingsuitslag die zou worden aangevochten door velen beschouwd als het slechtste scenario voor de aandelenmarkt. Maar in een mum van tijd bleek het een ideaal scenario: een gematigde Democratische president die door een Republikeinse Senaat terug wordt gefloten als hij de staatsschuld te veel laat oplopen of de belastingverlagingen van Trump terugdraait.”

“Kortom, overheden hebben weinig invloed op marktbepalende factoren, zoals, op korte termijn, het verdere verloop van de pandemie. De euforie op de beurzen gisteren naar aanleiding van het nieuws over een coronavaccin, is daar het bewijs van. Het beleid van centrale banken drukt nog altijd een stempel op de korte en de lange termijn. Met een lage rente of andere instrumenten worden de markten gestut. Maar injecties van centrale banken zullen afnemen naarmate het vaccin zijn werk doet. Reden waarom we voor de komende twaalf maanden gematigd positief blijven. Wij verwachten dat de lage rentestand aanhoudt en voorzien geen verdere verzwakking van de dollar ten opzichte van de euro.”

Categorised in: Monetair, Research