FX Weekly – Nieuwe ramingen voor het Britse pond en EUR/USD

In deze publicatie: We stellen de ramingen van het Britse pond naar boven bij, want we denken nu dat de centrale bank van het VK eerder dan de Fed de rente gaat verhogen. De ECB komt bijeen en zal waarschijnlijk verruimingsgezind klinken. We veranderen ook onze ramingen EUR/USD om beter een gematigde daling te laten zien.

[Download niet gevonden]

We stellen de ramingen van het Britse pond naar boven bij

Dit jaar heeft de Britse pond het beter gedaan dan de Amerikaanse dollar en de euro. Het pond is ongeveer met 4% gestegen ten opzichte van deze munten. De belangrijkste redenen die hiervoor zijn aan te voeren zijn als volgt. Het VK was beduidend sneller met inenten. Hierdoor gingen beleggers verwachten dat de economie eerder open zou kunnen. Met als gevolg dat de economie ook harder zou groeien dan die van de eurozone. Waar echter geen rekening mee werd gehouden is dat de economie harder getroffen was en dat het langer duurt voordat het niveau van activiteit en bestedingen weer op het niveau zit van voor de coronapandemie. Daar komt bij dat beleggers hun verwachtingen over het monetair beleid van de Bank of England hebben aangepast. Eind vorig jaar dacht een deel nog dat de centrale bank de rente zou verlagen. Nu denken beleggers dat de Bank of England de rente eerder zal verhogen dan de Fed. We zijn nu ook van mening dat dit inderdaad waarschijnlijk is. Dit is de belangrijkste reden waarom we onze ramingen voor het Britse pond naar boven hebben bijgesteld. Maar als het toch langer duurt voordat de economie van het VK volledig open gaat, dan zou het pond iets kunnen dalen. Daarnaast zal het hoge tempo van vaccineren in de eurozone en het herstel van de economie van de eurozone de euro iets steun geven.

Een verruimingsgezinde ECB zorgt waarschijnlijk voor een lagere euro

Sinds eind maart is EUR/USD met 4% gestegen. De daling van de Amerikaanse dollar, het afbouwen van de lockdown, een sterker herstel van de economie van de eurozone en hogere rentes op Duitse staatsobligaties hebben bij gedragen aan een hogere euro. Op donderdag neemt de ECB een besluit over het monetair beleid. We denken dat het aankoopprogramma naar aanleiding van de pandemie op dit hoge niveau door zal gaan. Naar verwachting verhoogt de ECB haar ramingen voor economische groei en inflatie en de beoordeling van risico’s zal waarschijnlijk naar neutraal gaan. Maar we denken dat de ECB verruimingsgezind zal klinken. Dit zorgt waarschijnlijk voor een lagere euro.

Ook nieuwe ramingen EUR/USD

Wij verwachten nog steeds dat de euro weer zal gaan dalen versus de dollar, zij het in een meer bescheiden tempo dan we eerder dachten. Hier zijn meerdere redenen voor. Ten eerste verwachten we dat de reële rente (rente gecorrigeerd voor inflatie) in de VS de komende tijd een ondersteunende factor blijft voor de dollar. Ten tweede, en hoewel we denken dat de Amerikaanse Federal Reserve allerminst haast heeft met het verhogen van de rente, verwachten we wel dat de Fed de rente eerder gaat opschroeven dan de ECB. Ten derde zal de Amerikaanse economie de komende tijd beduidend beter presteren dan de economie van de eurozone. In de financiële markten wordt al rekening gehouden met een stevige economische ‘outperformance’ van de VS ten opzichte van andere landen. Macrocijfers in de VS moeten nu gaan illustreren dat die verwachting uitkomt. Het is wel zo dat de economie van de eurozone momenteel snel aan het herstellen is omdat tempo van vaccineren flink omhoog is gegaan. Dit heeft de euro steun gegeven. Tot slot verwachten wij dat de rente op Duitse staatsobligaties gaat dalen (zie Visie op Rente en euro – ECB wil lange rente ruim onder nul houden). De ECB blijft waarschijnlijk opteren voor een ‘accommoderende’ beleidskoers (gericht op het ondersteunen van de economische groei). Financiële markten zullen daarom het scenario van renteverhogingen in de komende jaren steeds meer gaan uitsluiten. Dit zal leiden tot een toename van het verschil tussen de rente op Amerikaanse en Duitse 10-jaars staatsobligaties, wat waarschijnlijk een drukkend effect heeft op de euro.

Onze nieuwe ramingen voor EUR/USD eind 2021 staat nu op 1,18 (was 1,15). Voor eind 2022 verwachten wij een niveau van circa 1,15 (was 1,10).

Het bericht FX Weekly – Nieuwe ramingen voor het Britse pond en EUR/USD verscheen eerst op Insights.

SourceCategories: Economie, Research