FX Weekly – ECB in focus

In deze publicatie: De Amerikaanse dollar heeft het beter gedaan deze week. De centrale bank van Australia was wat verruimingsgezinder en daardoor daalde de AUD. In Canada ook geen verandering in beleid, maar een renteverhoging vóór de Fed is mogelijk. In Polen bleef het monetair beleid ook zoals het was met aandacht voor inflatie en de munt. Alle aandacht voor de ECB vandaag.

[Download niet gevonden]

De Amerikaanse dollar herstelde zich deze week

Vorig week vrijdag was het Amerikaanse banenrapport zwakker dan verwacht, zodat de dollar daalde. Deze week gaat het beduidend beter met de dollar. Dit komt doordat de aandacht is verschoven naar het beleid van andere centrale banken. Daarnaast is de vakantieperiode voorbij en neemt de liquiditeit weer toe. Hierdoor verandert het gedrag van de markt. Volgende week is wel een belangrijke week voor de dollar. Er worden namelijk belangrijke macro-economische cijfers gepubliceerd zoals de consumentenprijsinflatie en de detailhandelsverkopen. De uitkomst van deze cijfers zouden een nieuwe richting aan de dollar kunnen geven. De vreemdevalutareservecijfers van augustus van de Zwitserse centrale bank lieten een stijging zien, maar het lijkt vooral te zijn toegeschreven aan de stijging van de Zwitserse frank.

De centrale bank van Australië was verruimingsgezinder, waardoor de munt daalde

De Australische centrale bank (RBA) liet de beleidsrente en het rentedoel (yield target) op driejaars staatspapier ongewijzigd op 0,10%. Wel klonk de bank verruimingsgezinder. Dit is vooral toe te schrijven aan de vertraging van het economische herstel en de onzekerheid over de coviddeltavariant. We denken dat de beleidsrente niet vóór 2024 zal worden verhoogd. De Australische dollar daalde na het besluit.

De centrale bank van Canada wijzigt haar beleid, niet maar een renteverhoging vóór de Fed is mogelijk

De centrale bank van Canada liet haar beleid ongewijzigd. Maar we denken dat de bank haar beleid in de tweede helft van 2022 gaat wijzigen. Ze gaat dan mogelijk de rente verhogen voordat de Fed hiertoe overgaat. De munt daalde iets na het besluit.

De Poolse centrale bank heeft aandacht voor de inflatie en de munt

De Poolse centrale bank heeft haar beleid niet veranderd. Maar ze houdt de inflatieontwikkelingen nauw in de gaten. Hogere inflatie lijkt het gevolg te zijn van factoren waar ze weinig aan kan doen. Daarnaast is er nog te veel onzekerheid over de pandemie. Dus ze houdt vast aan een verruimend monetair beleid. Mocht de munt stijgen, dan werkt dit in tegen monetaire stimulering en dat is niet de bedoeling. Dus ze behoudt zich het recht voor om te interveniëren op de valutamarkten mocht dat nodig zijn. We verwachten nog steeds dat de munt op termijn zal stijgen ten opzichte van de euro. Voornamelijk omdat we denken dat de Poolse centrale bank eerder overgaat tot het verhogen van de rente dan de ECB.

Nu alle aandacht voor de ECB

Vandaag is de ECB-beslissing. De ECB zal aangeven wat ze met de aankopen onder het pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP) voor het komende kwartaal gaat doen. Daarnaast publiceert de ECB haar nieuwe ramingen voor de vooruitzichten van de economie. Wij denken dat de ECB pas in December laat weten of het pandemie-noodaankoopprogramma in maart 2022 zal stoppen en hoe het programma voor de aankoop van activa (APP) eruit gaat zien. We rekenen erop dat de ECB verruimingsgezind blijft klinken. We zien dan ook geen reden voor een verdere stijging van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar, tenzij de Amerikaanse dollar meer onder druk komt.

Het bericht FX Weekly – ECB in focus verscheen eerst op Insights.

Source



Categories: Economie, Research