FX Weekly – De Amerikaanse dollar staat nog onder druk

In deze publicatie: De Amerikaanse dollar is opnieuw gedaald. Maar we verwachten nog steeds een gematigde stijging later in het jaar. Nieuwe ramingen voor de Canadese dollar.

[Download niet gevonden]

De Amerikaanse dollar is opnieuw gedaald

Sinds begin april van dit jaar is de Amerikaanse dollar gedaald. Deze staat nu ongeveer 4% lager tegen een mandje van valuta’s dan begin april. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren. Ten eerste omdat beter dan verwachte Amerikaanse macro-economische cijfers in april niet tot een stijging leiden van de tienjaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties. De tienjaarsrente daalde zelfs iets, wat negatief doorwerkte op de Amerikaanse dollar. Ten tweede waren de Amerikaanse macro-economische cijfers in mei zwakker dan verwacht, zoals de inkoopmanagersindex, het banenrapport en de detailhandelsverkopen. Beleggers hielden rekening met opnieuw sterke cijfers zoals in april. Omdat de cijfers tegenvielen daalde de Amerikaanse dollar. Tot slot waren de consumentenprijsinflatiecijfers aanzienlijk hoger dan verwacht. Hierdoor gingen beleggers nog meer rekening houden met een in de toekomst hogere inflatie. Als gevolg hiervan daalde de tienjaars rente gecorrigeerd voor inflatie en daalde de Amerikaanse dollar opnieuw. Op de korte termijn is het beleggerssentiment negatief voor de dollar.

We verwachten nog steeds een gematigd hogere dollar later in het jaar

Het is te verwachten dat het herstel na een pandemie zoals vorig jaar de nodige beweeglijkheid laat zien in de macro-economische data. En dit is wat we tot nu toe hebben gezien. De zwakkere Amerikaanse detailhandelsverkopen gepubliceerd in mei waren gedeeltelijk een terugslag van de sterke verkopen gepubliceerd in april. De hoge consumentenprijsinflatie die eerder deze maand gepubliceerd werd, is uitzonderlijk. We verwachten dat deze trend niet door zal gaan en dat de macro-economische cijfers voorlopig sterk blijven schommelen. Verder denken wij dat de Amerikaanse economie het beter blijft doen dan die van de eurozone en dat de inflatiestijging tijdelijk van aard is. Als gevolg hiervan zal de tienjaarsrente gecorrigeerd voor inflatie weer iets stijgen. Dit is in lijn met onze visie voor een gematigde stijging van de dollar. Daarnaast verwachten we dat beleggers hun verwachtingen over de toekomstige renteverhogingen van de ECB naar beneden zullen bijstellen. Deze factoren samen zouden moeten zorgen voor een lagere EUR/USD. Onze raming voor eind 2021 staat op 1,15 en eind 2022 op 1,10.

Nieuwe ramingen voor de Canadese dollar

De Canadese dollar heeft het dit jaar goed gedaan. Deze is met 5,4% gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar en met 5,7% ten opzichte van de euro. De Canadese economie heeft een sterk herstel laten zijn, de olieprijs is gestegen (een belangrijk exportproduct voor Canada) en de centrale bank lijkt eerder dan verwacht de rente te gaan verhogen. Deze factoren hebben gezorgd voor een hogere Canadese dollar. De centrale bank heeft aangegeven dat zij de rente ongewijzigd laat tot de economie volledig is hersteld en het inflatiedoel van 2% duurzaam is bereikt. Gebaseerd op de eigen ramingen van de centrale bank zou dit inhouden dat de centrale bank in de tweede helft van 2022 over kan gaan tot het verhogen van de beleidsrente. Dit is sneller dan in onze eerdere ramingen, sneller dan de Fed en veel sneller dan de ECB. Daarom hebben we onze ramingen voor de Canadese dollar naar boven bijgesteld. Onze nieuwe raming voor eind 2021 voor USD/CAD is nu 1,18 (dit was 1,30).

Het bericht FX Weekly – De Amerikaanse dollar staat nog onder druk verscheen eerst op Insights.

SourceCategories: Economie, Research