Fidelity: De 5 belangrijkste vragen voor 2023

Het aankomende jaar staat in het teken van een recessie en de Amerikaanse dollar speelt als sloopkogel een belangrijke rol. Toch is het in 2023 lang niet alleen maar kommer en kwel, stellen CEO Anne Richards en CIO Andrew McCaffery van Fidelity International. In China, Japan en andere Aziatische landen doen zich juist kansen voor en investeringen van overheden in infrastructuur kunnen het liquiditeitsverlies op veel markten dempen.

Wat is de kans op een recessie in 2023?

“We bevinden ons nu al bijna in een recessie en de regel luidt dat markten de bodem raken voordat de economie dat doet. Veel markten hopen dat centrale banken snel van koers veranderen maar wij achten deze kans klein. Een harde landing in de loop van 2023 is het meest realistische scenario. Het idee dat centrale banken altijd ingrijpen, is ontstaan in de kredietcrisis en in stand gehouden tijdens de coronacrisis, maar is nu achterhaald. Dit is belangrijk om in ons achterhoofd te houden komend jaar.”

Wat wordt de impact van de sterke Amerikaanse dollar op de financiële markten?

“De kans is groot dat de Fed blijft vechten tegen de inflatie en daarmee vasthoudt aan haar huidige beleid. Maar zoals we in 2022 al zagen, kan een sterke Amerikaanse dollar als een sloopkogel op andere economieën inslaan. Een hogere beleidsrente kan de positie van de dollar nog verder versterken en daarmee een recessie elders verergeren. Mocht er wel een duidelijke koerswijziging zijn, dan komt de betrouwbaarheid van de dollar en het monetair beleid in het geding. Dit kan in andere economieën de liquiditeit verhogen.”

Hoe kijken jullie naar China?

“China volgde een andere route dan de Westerse wereld in 2022. Met name door het strikte zero-Covid beleid en de regulering van de vastgoedmarkt. We verwachten dat de Chinese beleidsmakers zich zullen richten op het herstel van de economie en het investeren op de lange termijn met zaken zoals groene technologieën en infrastructuur. Een lichte versoepeling van de Covid-regels zou de consumptie al een impuls geven. China gaat in 2023 voor meer stimulus, maar de impact op de rest van de wereld moet nog blijken.”

Waar liggen de mogelijkheden voor de rest van Azië?

“Andere delen van Azië volgen ook hun eigen pad. Japan ontworstelt zich uit een periode van decennialange deflatie en heeft tot dusver een soepeler beleid gevoerd, maar een minder strikte controle van de rentecurve kan onbedoelde gevolgen hebben voor de yen en mogelijk een extra risico toevoegen aan de reeds verhoogde volatiliteit op de valutamarkten. Indonesië en Maleisië lijken de wind mee te hebben wat betreft de groei van inkomen per hoofd van de bevolking.”

Biedt deze onzekere tijd ook nog lichtpunten?

“Ten eerste kan het tekort op de arbeidsmarkt zorgen voor meer investeringen in het verbeteren van de productiviteit. Verder zullen bedrijven die niet goed presteren nu failliet gaan, waardoor investeringsgeld vrijkomt voor bedrijven met meer potentieel. Tot slot wordt er meer verwacht van overheden. Door de overvloed aan liquiditeit konden overheden een tijd lang hun gang gaan met hun begrotingen. Maar ze hebben hun lesje snel geleerd nu die liquiditeit is opgedroogd. Hopelijk motiveert dit om belangrijke investeringen in de infrastructuur te doen, die verder gaan dan één politieke termijn of zelfs een generatie. Die blik op de lange termijn hebben we hard nodig.”

«