Fed verknalt valuta-feestje

De glans van de Amerikaanse dollar vervaagt. Na meer dan een decennium van appreciatie is de dollar in de afgelopen maanden verzwakt ten opzichte van andere valuta’s van ontwikkelde markten. Quentin Fitzsimmons van het Global Fixed Income Team van T. Rowe Price meent dat de dollar op een kantelpunt is gekomen door de stimuleringsmaatregelen van de Federal Reserve.

De steunpilaren van de dollar hebben aan kracht ingeleverd….

De rally van de Amerikaanse dollar van de afgelopen jaren werd ondersteund door twee belangrijke factoren. De eerste was een renteverschil – de dollar profiteerde jarenlang van een aantrekkelijke carry dankzij de hogere Amerikaanse rentetarieven ten opzichte van andere landen, zoals Japan, de eurozone en Zwitserland, waar de rentetarieven negatief waren. De tweede was de outperformance van de Amerikaanse economie ten opzichte van andere grote economieën, zoals de eurozone. Op beide fronten zijn de omstandigheden in 2020 veranderd. Factoren die de Amerikaanse dollar al zo lang ondersteunen zijn dit jaar verdampt, waarbij de Fed de rente drastisch heeft verlaagd tot bijna nul en de Amerikaanse economie collateral damage heeft opgelopen door de gevolgen van de pandemie.

De ernstige gevolgen van de lockdowns voor de grote dienstensector in de VS, in combinatie met de uitdaging om het virus onder controle te houden, hebben ertoe geleid dat het economisch herstel van de VS tot nu toe trager verloopt dan dat van de meeste van de ontwikkelde markten. Dit heeft de Amerikaanse dollar onder druk gezet en sinds april ten opzichte van alle andere G-10 valuta verzwakt.

Het monetaire beleid kan de vooruitzichten voor de dollar ondermijnen

De recente beslissing van de Fed om gematigde ‘overshoots’ van haar 2% inflatiedoelstelling toe te staan ter compensatie van ‘undershoots’ van die doelstelling, zou de dollar nog meer problemen kunnen opleveren. Fitzsimmons: "Hoewel veel marktpartijen het recente nieuws van de Fed hebben geïnterpreteerd als positief voor Amerikaanse treasuries, geloof ik dat er een groter effect zal worden gevoeld op de valutamarkt. De Fed heeft effectief een ‘ultra-laag-voor-langer’ rentestrategie bevestigd die het streefbereik voor de inflatie naar boven bijstelt. Dit zal de dollar waarschijnlijk onder druk zetten.”

Een ander potentieel nadeel voor de dollar zijn de stimuleringsprogramma’s van de Fed. Als reactie op de coronaviruspandemie nam de Amerikaanse centrale bank ongekende maatregelen om de werking van de markten te ondersteunen, waaronder het verlagen van de rente, het stimuleren van de aankoop van activa en het aankondigen van nieuwe kredietprogramma’s.

Deze maatregelen blijven naar verwachting grotendeels nog enige tijd van kracht. Fitzsimmons: "De Fed is vastbesloten om de markt van voldoende liquiditeit te voorzien, waardoor de dollar waarschijnlijk onder druk zal blijven staan. De begrotingstekorten zullen stijgen als gevolg van de voortdurende actie van de Fed, en in het verleden was dit negatief."

Appreciatie G-10 valuta’s waarschijnlijk

De waardevermindering van de Amerikaanse dollar is tot nu toe vooral beperkt gebleven tot de ontwikkelde marktvaluta’s. De euro, bijvoorbeeld, heeft sterk geprofiteerd van de dollarzwakte dankzij grote stimuleringsprogramma’s en een beter beheer van de COVID-19-situatie tot nu toe, hoewel het aantal gevallen weer toeneemt. Fitzsimmons: "De euro heeft nog enige ruimte om zich te versterken ten opzichte van de Amerikaanse dollar voordat de Europese Centrale Bank met verbale interventie ingrijpt.”

De valuta’s van de opkomende markten (EM) hebben minder dan de valuta’s van de ontwikkelde markten geprofiteerd van de zwakte van de dollar, omdat de budgettaire situatie in veel EM-landen is verslechterd en de centrale banken de rentetarieven hebben verlaagd om hun economieën te ondersteunen. Fitzsimmons: "Sommige EM-landen hebben de begrotingsdiscipline aan de kant geschoven, wat hun valuta onder druk heeft gezet. De Braziliaanse real en Turkse lira die beide dit jaar sterk gedaald zijn ten opzichte van de Amerikaanse dollar, vallen in dit opzicht op."

De zwakte van EM-valuta’s heeft geleid tot enkele zeer aantrekkelijke waarderingen, maar gezien de verhoogde risico’s en de onzekere groeiomstandigheden meent Fitzsimmons dat een selectieve aanpak noodzakelijk is: "Wij zijn vooral geïnteresseerd in valuta’s die een redelijk aantrekkelijk profiel hebben in combinatie met een lage volatiliteit, zoals de Indiase roepie, de Peruaanse sol en de Chileense peso.”

Andere EM-valuta’s lopen het risico van politieke ontwrichting. De Chinese renminbi, bijvoorbeeld, is een kandidaat om short in te gaan als hedge tegen een mogelijke toename van de spanningen in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Fitzsimmons: "Nu Trump een ‘blame China’-strategie centraal stelt in zijn herverkiezingscampagne, kan een verdere verslechtering van de betrekkingen tussen de VS en China een risico vormen voor de renminbi."

Categorised in: Research, Valuta