Er lijkt iets vreemds aan de hand te zijn op de Amerikaanse arbeidsmarkt

Er lijkt iets vreemds aan de hand te zijn op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Enerzijds lees ik in allerlei enquêtes dat veel en steeds meer bedrijven moeite hebben met het vinden van personeel maar anderzijds bleken al die bedrijven samen in april 266.000 nieuwe banen gecreëerd te hebben waar ongeveer 1 miljoen werd verwacht. De werkloosheid bleef nagenoeg onveranderd op 6,1 procent.

Die verwachting van om en nabij 1 miljoen nieuwe banen was ingegeven door de heropening van de economie dankzij de grote stappen die de VS heeft gezet op het gebied van vaccineren van de bevolking tegen het coronavirus. Toch is het niet verrassend dat er ‘maar’ 266.000 nieuwe banen erbij zijn gekomen.

Twee cruciale veranderingen

Door de coronapandemie zijn er namelijk twee cruciale veranderingen opgetreden die van grote invloed zijn op de arbeidsmarkt.

De eerste is dat de federale overheid in de VS de ww-uitkering nog steeds aanvult met enkele honderden dollars per week. Dat betekent dat er veel werklozen zijn die thuis zittend meer geld ontvangen dan toen ze, pre-corona, aan het werk waren. Dit geldt vooral voor mensen die werkzaam waren in restaurants en hotels, doorgaan banen met hele lage lonen in de VS. Zolang de financiële steun aanhoudt, voelen zij geen noodzaak op zoek te gaan naar een baan. Dat is een reden waarom we tegelijkertijd zien dat de werkloosheid aanmerkelijk hoger is dan pre-corona maar bedrijven toch in toenemende mate moeite hebben met het vinden van het personeel. In veel Amerikaanse steden is in restaurants een briefje te vinden waarin de eigenaren zich bij de klanten verontschuldigen voor de trage service. Ze kunnen simpelweg het personeel dat ze noodgedwongen vorig jaar hebben ontslagen toen de restaurants dicht moesten, niet verleiden terug te keren. Het loon dat restaurant bieden is minder dan de ww-uitkering.

De andere reden is dat corona als een soort versnelling heeft opgetreden voor enkele trends. Denk daarbij aan automatisering en robotisering. Veel sectoren zijn daarnaast ook voor een deel blijvend geraakt en zullen niet snel volledig herstellen, als ze überhaupt ooit volledig herstellen. Dat betekent dat een deel van de werkgelegenheid daarin niet terug zal keren. Het effect van robotisering en automatisering komt daar nog eens bij.

Nieuwe sectoren

Daar staat tegenover dat er ook nieuwe sectoren van de grond komen, maar vaak sluiten de opleiding en ervaringen van werklozen niet aan op wat die sectoren nodig hebben. Het gevolg: langdurige of frictiewerkloosheid, ligt hoger. Waar corona onder meer voor gezorgd heeft zo, is dat de structurele veranderingen in de Amerikaanse arbeidsmarkt vervroegd en versneld zijn geworden.

Wanneer coronacrisis later dit jaar voorbij is, zal dat niet betekenen dat die structurele veranderingen teruggedraaid worden. Lees: een deel van die structurele, langdurige werkloosheid is blijvend.

Federale steun

Dat geldt niet voor de ww-uitkeringen. De aanvulling van de federale overheid loopt in september af. Er zijn nu al enkele Amerikaanse staten die besloten hebben het federale geld níet te gebruiken voor hogere ww-uiterkingen maar dat geld gebruiken als een lokkertje, een bonus voor werklozen die een baan aannemen. Die staten geven als reden voor die aanpak dat veel bedrijven moeite hebben met het vinden van het personeel (door de hoogte van de steun dus) wat de economische vooruitzichten in hun regio verslechtert.

Het zou mij dan ook niet verbazen als vanaf augustus, wanneer de federale ww-steun begint weg te vallen, veel werklozen in de VS op zoek gaan naar een baan en een betrekking waar ze nu geen zin in hebben, wel aannemen. Tegen die tijd zullen we ongetwijfeld maanden van geweldige banencijfers meemaken.

Voorlopig geldt dat zo’n banencijfer als voor april voor de Fed geen reden is een ruimer noch krapper beleid te voeren. Net als bij inflatie, zal de bank mijns inziens door de banencijfers van april en komende maanden heen kijken.

Het bericht Er lijkt iets vreemds aan de hand te zijn op de Amerikaanse arbeidsmarkt verscheen eerst op OHV.

SourceCategories: Research