Een moedige AFM neemt meer mensen uit de praktijk in dienst

Het artikel ‘AFM pleit voor herziening Europese beursregels’ wees op een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de toepasselijkheid van Mifid II op de handel in obligaties. Mifid II is het pakket voor de financiële markten dat eind 2018 in werking trad.

De AFM concludeert dat het oorspronkelijke idee is mislukt om de handel in obligaties meer op de handel in aandelen te doen gelijken. Het doel was meer transparantie te verkrijgen van marktprijzen vóór en ná de handel in obligaties. Maar de AFM concludeert dat veel regels niet aansluiten bij de praktijk.

Logisch, zouden praktijkmensen zeggen. Je hebt immers maar één aandeel ING ten opzichte van honderden obligaties uitgegeven door diezelfde ING. De AFM verdient een schouderklopje: de toezichthouder ziet nu in dat te makkelijk is gedacht om twee totaal verschillende instrumenten op elkaar te doen lijken. Zoals de AFM zegt, dicteert de markt de liquiditeit en niet de wet- en regelgeving.

De laatste jaren stelt de AFM vaker mensen uit de markt aan als toezichthouder. Ook dit is een positieve zet. Hopelijk wijst dit op een strategiewijziging van de AFM, zodat het makkelijker wordt de Nederlandse praktijk mee te nemen naar de Europese vergadertafel. Want er is behoefte aan een toezichthouder die opkomt voor het level playing field op lokaal niveau.

Zo hebben ondernemingen die onder AFM-toezicht staan dezelfde kansen als die in andere Europese gebieden. Nu mag in andere landen vaak meer, waardoor daar hogere omzetten kunnen worden behaald en makkelijker overnames worden gedaan.

Dat is verklaarbaar als de dienstverlening elders beter is dan hier, maar niet als daar hogere marges worden behaald. Een toezichthouder met meer mensen uit de praktijk kan dit voorkomen, zodat er ook in Nederland beleggingsondernemingen overblijven om toezicht op te houden.

Dit stuk is 8 september jl. gepubliceerd in FD.nl

 

Het bericht Een moedige AFM neemt meer mensen uit de praktijk in dienst verscheen eerst op OHV.

Source