Een hausse op de watermarkt

De inwoners van Taiwan moeten hun watergebruik inperken en zich voorbereiden op tekorten omdat het dit jaar te weinig heeft geregend. In 2015 gebeurde dit ook al en beperkte de Taiwanese overheid de watertoevoer en legde restricties op voor het watergebruik van industriële bedrijven.

Eddy Schekman: iShares Global Water UCITS ETF noteert 57,73 dollar. Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit 50 van de grootste wereldwijde ondernemingen die actief zijn in watergerelateerde sectoren. Hoewel de wereld snakt naar water laat de grafiek het ontstaan van een dubbele top zien.

Het watertekort is een serieuze dreiging voor de ‘dorstige’ semiconductorsector van Taiwan; die draait op volle toeren door de enorme vraag naar computerchips wereldwijd.“Het voorbeeld laat zien hoe waterschaarste een bedreiging vormt voor technologieën die nodig zijn voor de economische groei van de toekomst”, zegt Paul Buchwitz, portfolio manager van het SDG Global Equities fonds van vermogensbeheerder DWS.

Buchwitz vestigt in de aanloop naar Wereldwaterdag op 22 maart de aandacht op hoe afhankelijk nieuwe ‘groene’ technologieën van water zijn. Volgens Buchwitz heeft die afhankelijkheid ook een directe impact op het gevecht tegen klimaatverandering. “Elektrische mobiliteit en de digitalisering en automatisering van infrastructuur zijn immers cruciaal om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De sleutelrol die technologieën hebben om water te besparen moet dan ook zichtbaarder worden voor het publiek.”

De situatie voor de semiconductorsector is volgens hem lastig. “De sector verbruikt tijdens het productieproces enorme hoeveelheden water omdat de machines die de chips maken tijdens ieder onderdeel van het proces schoongemaakt worden. Voor één chip is zo’n 100 liter water nodig.”

Al wordt een deel van dit water opnieuw gebruikt, de grote vraag naar water en de droogte deed sommige bedrijven in Taiwan water per vrachtwagen aanrukken. Langdurige droogte kan een impact hebben op de wereldwijde economie, zegt Buchwitz. Volgens de meest recente cijfers produceert Taiwan bijna 10% van de wereldwijde vraag naar chips. Zuid-Korea, dat ook steeds meer last heeft van perioden van droogte, is verantwoordelijk voor 15%.

‘Groene’ waterstof vergroot ook de vraag naar water

Niet alleen de productie van elektrische voertuigen die op batterijen rijden, maar ook de productie van synthetische brandstoffen op basis van waterstof, verbruikt grote hoeveelheden water. Buchwitz: “Voor één liter synthetische brandstof is ongeveer 1,4 liter water nodig. Als deze brandstof ook moet worden geproduceerd op basis van ‘groene’ waterstof die met hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd, kan de hoeveelheid water die nodig is oplopen tot 70 liter per liter synthetische brandstof. Daarnaast is in sommige gevallen ook grote hoeveelheden water nodig voor de levering en het onderhoud van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energiecentrales.”

In de toekomst zal de vraag naar water dus niet alleen worden gestuwd door de bevolkingsgroei en de daarmee gepaard gaande toename van de vraag naar voedsel, maar ook door ‘groene’ onderwerpen, zegt Buchwitz. “In combinatie met toenemende perioden van droogte, zal de vraag naar investeringen de komende jaren aanzienlijk toenemen.”

Buchwitz beheert het DWS Invest SDG Global Equities fonds en belegt in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan het bereiken van ten minste één van de 17 VN Sustainable Development Goals. Deze doelen omvatten de beschikbaarheid en het duurzame beheer van water.

Categorised in: Duurzaam, ETF's, Tips van Eddy Schekman