ECB kan het nèt niet leuker maken, wél gekker

Neem het interview dat dinsdag op de website van de ECB is verschenen. „Er is veel voor te zeggen dat we, na een periode van te lage inflatie, een tijdlang niet slechts mikken op het streefpercentage maar iets meer dan dat.”

Met deze woorden impliceert Lane dat de ECB een hoge mate van controle over de inflatie in de eurozone heeft. Dat dat niet het geval is, blijkt uit zijn woorden zelf! Immers, als de ECB een hoge mate van controle zou hebben, dan zou de inflatie niet langdurig te laag zijn geweest!

En, breder getrokken, zou de bank sinds de oprichting voldoen aan de inflatiedoelstelling. Dat is sinds 1999 eigenlijk nooit het geval geweest.

Lane erkent dat want verderop zegt hij dat „het vaak is voorgekomen dat de inflatie te hoog is geweest”. Iets waaruit volgens hem blijkt dat „2% doelstelling eigenlijk niet gezien wordt als plafond.” Behalve dat ik het wereldvreemd vind dat Lane zo laconiek doet over dé taak van de bank, staat er ook eigenlijk dat de financiële markten de bank ongeloofwaardig vinden. Voor een centrale bankier zou dat een uiterst zorgelijke constatering moeten zijn en géén reden laconiek erover te doen!

 

Korte periode?

Over de uitzonderlijke mate van steun voor de economie uit onder meer de monetaire hoek, zei de Ier dat „je als beleidsmaker ruimhartig met de steun kunt zijn omdat het slechts voor een korte periode is.” De ECB is al bijna tien jaar bezig met 0% rente, negatieve rente en opkopen van alles wat los en vast zit. De ECB heeft als opdracht voor prijsstabiliteit op middellange termijn te zorgen.

Als tien jaar korte termijn is voor de bank, moet ze dat voor prijsstabiliteit in 2035 of iets dergelijk zorgen!? Wat natuurlijk geen probleem is met die volledige controle die ze, getuige de woorden van Lane, heeft.

Vooruitlopen

En dan…aan het einde gingen het ook over of de bank doet aan iets wat yield curve control doet, ofwel rentes van alle looptijden onder een zekere waarde houden. Wat had Lane daar over te zeggen? „Onze doelstelling is in feite te zorgen dat de rentes niet vooruitlopen op de economische ontwikkelingen.”

Pardon!? Ik kan me niet herinneren dat het Verdrag van Maastricht dat als doelstelling voor de ECB noemt. Maar belangrijke: financiële markten lopen op economische ontwikkelingen vooruit, dat is hét kenmerk van de financiële markten. Als ze betere economische tijden verwachten, lopen de rentes op.

Als Lane zegt dat de ECB als doel heeft zorgen dat de rentes niet vooruitlopen op de economische ontwikkelingen, dan staat er simpelweg dat de bank de marktwerking willens en wetens uitschakelt. De centrale bank die de marktwerking uitschakelt en 25 mensen die oprecht menen dat ze beter dan de markt weten wat de juiste rente is, élke rente dan wel te verstaan. De verschillen met de centrale bank in de Sovjet Unie destijds zullen er ongetwijfeld zijn. Als u ze vindt: mail mij even.

Tot slot een tip: als je ooit een interview met Lane gaat lezen, zorg dat je op een stevige stoel zit en geen, ik herhaal géén, heet kopje koffie of thee in de handen hebt.

Deze column is 17 maart jl. gepubliceerd in DFT.nl

Het bericht ECB kan het nèt niet leuker maken, wél gekker verscheen eerst op OHV.

Source

Categorised in: OHV, Research