ECB heeft nog meer ’bizar’ beleid in petto

Om te zeggen dat wat de centrale banken tegenwoordig doen, zeer belangrijk is, zou een understatement zijn. De ontwikkelingen op zo goed als alle financiële markten, en daarmee het lot van de economie, hangt van at de hoogpriesters van de monetaire kerk doen en zeggen.

Het is daarom heel belangrijk te luisteren als een centrale bankier spreekt. Daarbij moet je vaker wel dan niet tussen de regels door lezen én ook begrijpen wat hij/zij zegt. En, niet onbelangrijk, kunnen horen dat wat ze níet zeggen, wat vaak net zo belangrijk is, zo niet belangrijker, dan wat ze wél zeggen. Onlangs gaf Philip Lane, bestuurslid van de Europese Centrale Bank (ECB), een voorbeeld van al het bovenstaande.

Tijdens een interview kreeg hij de vraag welke opties de ECB nog heeft haar beleid nog ruimer te maken mocht dat nodig zijn. Aandelen opkopen, vroeg de vragensteller zich af.

Lane antwoordde dat „alles wordt overwogen” en dat „die opties nog niet in onze gereedschapskist te vinden zijn.” „Ons actieve instrumentarium is een combinatie van kortetermijnrente, opkopen van obligaties, speciale leningen voor banken”, vervolgde hij.

Alles wordt overwogen. Nog niet in de gereedschapskist. Ons actieve instrumentarium. Lees deze woorden nog eens maar leg de nadruk nu op ’alles’, ’nog’ en ’actieve’ en het is niet lastig Lane’s woorden te interpreteren als vooraankondiging dat de ECB nog meer bizar beleid in petto heeft voor de toekomst.

De bank overweegt alles en dat wat ze overweegt is nóg niet in de gereedschapskist, wat je zonder al te veel moeite kunt lezen als ’maar dat komt er nog wel te liggen in die kist’. Zeker als Lane het heeft over het ’actieve’ instrumentarium; dat impliceert vrij snel dat er dus ook een inactieve deel bestaat, dat ’alles’ dus. En dat inactieve deel wordt wel actief, onthult het woordje ’nog’.

Aandeleninkoop

De vragensteller noemde, zoals gezegd, het opkopen van aandelen specifiek. Lane kon heel simpel zeggen dat aandelen opkopen niet aan de orde is, een centrale bank heeft daar niets te zoeken. Maar hij deed dat níet. Alles samengenomen kondigt Lane in mijn ogen aan dat we nog heel wat verrassingen en bizar beleid van de ECB zullen krijgen de komende jaren.

En dat was nog niet alles wat opmerkelijk was in het interview. Toen het ging over de rente die de ECB op 0% houdt, vroeg Lane of het „zou helpen als we nu de rente zouden verhogen? Nee, het zou de situatie alleen maar erger maken door tot een lagere groei en hogere werkloosheid te leiden.”

Tactiek

Hier kiest Lane duidelijk voor de tactiek ’aanval is de beste verdediging’ ook al impliceert hij iets wat simpelweg niet waar is. Ik ken werkelijk níemand die zegt dat de ECB de rente nú moet verhogen. Daar gaat het ook niet om maar omdat de ECB duidelijk moet maken dat de rente in de toekomst een keer omhoog zal gaan. Of is de bank niet van plan de rente ooit op te krikken?

Over zijn stelling dat „het feit dat mensen in de eurozone de inflatie op verschillende manieren ervaren erop wijst dat de prijzen overal stabiel zijn’ wil ik geen woorden aan vuil maken. Soms ben je gewoon sprakeloos. Dit is zo’n moment. Als u Lane begrijpt….

Deze column is 10 februari jl. gepubliceerd in DFT.nl

Het bericht ECB heeft nog meer ’bizar’ beleid in petto verscheen eerst op OHV.

Source