DWS: ‘Banken hebben aandeelhouders weinig te bieden’

De aandelenkoersen van de Amerikaanse banken zijn ten opzichte van de gehele financiële markt richting een absoluut dieptepunt gezakt. Experts van DWS: "Banken hebben hun aandeelhouders momenteel bar weinig te bieden. Recent reageerden de markten fel op de (enigszins) tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers. De banken profiteerden: de bankenindex van de S&P500 steeg gedurende de dag met 5%. Maar nu handelt de bankenindex weer op een historisch laag niveau, zeker in vergelijking met de algemene S&P500. Na de regionale bankencrisis in maart is de banken-subindex van de S&P500 nooit meer echt hersteld.”

“Normaal gesproken profiteren banken van hoge rentes, maar dit jaar verloopt anders dan anders”, stellen de experts van DWS vast. “Renteverhogingen volgden elkaar in rap tempo op, waardoor de waarde van obligaties met een lange looptijd daalde. Daarnaast werden de banken door de Amerikaanse toezichthouders gedwongen om hogere kapitaalbuffers aan te houden en werden er meer stresstests gedaan. Het grootste struikelblok voor de banken zijn de hoge herfinancieringskosten.”

DWS Chartoftheweek banking

DWS: “Om aan liquiditeit te komen moeten banken zich weer richten op spaarrekeningen van klanten. De klanten krijgen op staatsobligaties momenteel een rendement van 5%. Als banken hun spaarrente niet verhogen, kan dit leiden tot een uitstroom van spaargeld.”

De grafiek toont het aandeel van de bankensector ten opzichte van de gehele marktkapitalisatie en nettowinst van de S&P 500. "We stevenen af op het dieptepunt van 2008", merken de experts van DWS op. Het aandeel van de bankensector in de index is sinds 2003 ruim gehalveerd tot onder de 3%. Ook de totale winst die de sector genereert in de index is gehalveerd tot 8%. Er is momenteel sprake van een disagio." De experts van DWS begrijpen dat: “de sector kent een cyclisch business-model met lage marges, een hoge kapitaalintensiteit en de branche moet voldoen aan strenge regelgeving.”

De experts van DWS valt vooral op dat het disagio de afgelopen 10 jaar nauwelijks van z’n plek is gekomen. Ze verwachten voorlopig niet dat de Amerikaanse bankensector zich hieruit weet te bevrijden. De Amerikaanse financiële instellingen hebben te kampen met sterke economische tegenwind. “ Ook vanwege de consolidatieslag die gaande is, zitten er voor de grootbanken vooralsnog geen hogere marges in. Individuele banken weten soms te ontsporen, maar de vier grootste banken behaalden samen een mooie winst, al moet daar wel bij gezegd worden dat de helft daarvan aan één bank te danken is.”