Diversifiëring door bèta te gebruiken

Tijdens een contractie van de economische cyclus is diversifiëring van de beleggingen extra belangrijk.

Schroders stelt dat een ‘equity market neutral’-strategie (EMN) een nuttige aanvulling kan zijn op de beleggingsportefeuille. Het toevoegen van een 10% -allocatie aan EMN kan bij een vergelijkbaar rendementsprofiel de volatiliteit en het maximale verlies in de portefeuille verminderen.

Voor het uitbreken van de Covid-19 crisis waren beleggers al alert op tekenen van zwakte in de economische cyclus. Na de ergste daling op de aandelenmarkten sinds de financiële crisis wegen beleggers nog meer de risico’s in hun portefeuille. Schroders denkt dat EMN extra waardevol is in een brede recessie.

Wat is EMN?

EMN is een hedgefund strategie, waarbij beleggers actieve posities innemen, terwijl de blootstelling aan het marktrisico laag blijft, doorgaans aangeduid als beperkte bèta.

Het doel is om aandelenspecifieke risico’s te isoleren en zich te concentreren op blootstelling aan individuele kansen in plaats van brede marktblootstelling (bèta). Er zijn immers altijd fundamenteel goede en fundamenteel slechte bedrijven. Een EMN strategie is inherent defensief van aard. Resultaten kunnen achterblijven bij een sterke opmars van de markten, maar EMN levert waardevolle neerwaartse bescherming tijdens marktdalingen en draagt bij aan het beperken van de volatiliteit in de portefeuille.

Spreidingsvoordelen

Dankzij de lage correlatie en lage volatiliteit worden EMN-strategieën vaak gebruikt om spreiding aan te brengen in de portefeuille. In 40% van de tien slechtste beursmaanden leverde EMN een positief rendement, maar in alle maanden deed deze strategie het beter dan de MSCI World index.

a75dbeff573f3635b85613a31fcb5a4040d3c937

De EMN-strategieën werken door zowel long- als shortposities in te nemen, waarbij de blootstelling aan de markt geneutraliseerd wordt. Nagenoeg altijd wordt gebruik gemaakt van hefboomwerking. De mate hangt af van het verwachte risico / rendement van de strategie.

Nuttig alternatief

EMN kan overwogen worden als onderdeel van een alternatieve strategie in een gediversifieerde portefeuille of kan worden gebruikt om de allocatie van aandelen te vergroten. In beide gevallen is het doel een vergroting van de diversificatie, waarbij het risico wordt verminderd, maar met behoud van het aandelenspecifieke risico.