Deel bedrijfsleven zucht onder belastingschuld uit lockdown

Kennis over opgelopen belastingschulden tijdens Covid-19 in het Nederlandse bedrijfsleven bleef tot dusverre beperkt tot sectorniveau. Met nieuwe data van het CBS en transactiedata van ABN AMRO worden ook de verschillen binnen de sectoren duidelijk; en die zijn groot. De belastingproblematiek in de volgende sectoren wordt ontleed: Leisure, Retail, Food, Industrie, Zakelijke dienstverlening, Bouw, Transport & Logistiek, TMT (Technologie, Media & Telecom) en Agrarisch.

[Download niet gevonden]

  • De belastingschuld van € 16 miljard die bij ruim 10% van de bedrijven tijdens de lockdown is ontstaan, drukt voor specifieke groepen de komende maanden fors op het resultaat
  • Het gaat bij het uitstel vooral om omzetbelasting en personeelskosten, zoals loonheffing, sociale premies en inkomstenbelasting
  • Uitstel lijkt vaak uit voorzorg te zijn aangevraagd en zit vooral bij de grote bedrijven
  • De branches die door de overheidsmaatregelen gesloten zijn, springen er uit.
  • Sectoren die aan deze getroffen bedrijven hun producten of diensten leveren, hebben vaker uitstel aangevraagd
  • Het terugbetalen van de belastingschuld over 36 maanden gaat bijv restauranteigenaren 25% van hun bedrijfsresultaat kosten (aangenomen dat dat weer op precorona niveau terugkomt)
  • Er zijn ook subsectoren waar de schuld bijna alle winst wegroomt (taxis, beveiliging)
  • Daartegenover staat dat er ook veel uit voorzorg is aangevraagd dat nu alweer wordt terugbetaald
  • Vanuit  macro-economisch perspectief is het een behoorlijk geconcentreerd probleem en alhoewel het arbeidsintensieve sectoren zijn waar de schuld het zwaarst drukt, zal de terugbetaling niet echt een rem op het economisch herstel zijn

 

Het bericht Deel bedrijfsleven zucht onder belastingschuld uit lockdown verscheen eerst op Insights.

SourceCategories: Research