Categorieën
Economie Research

De week van halvering gebruik loonkostensubsidie

In deze publicatie: Van de 12 miljard die in eerste instantie voor het NOW-2 pakket was uitgetrokken is nu 1,3 miljard gebruikt. Beduidend minder aanvragen voor NOW-2; 65.000 versus de 122.000…

  • Van de 12 miljard die in eerste instantie voor het NOW-2 pakket was uitgetrokken is nu 1,3 miljard gebruikt
  • Beduidend minder aanvragen voor NOW-2; 65.000 versus de 122.000 voor NOW-1
  • Opgegeven verwachte omzetverlies is gemiddeld 53 procent

[Download niet gevonden]

Gebruik loonkostensubsidie gehalveerd, maar nog steeds een zesvoud van financiële crisis

Vlak na de uitbraak van het corona virus tuigde het kabinet een fors pakket van financiële regelingen op om werkgevers, werknemers en ondernemers te ontzien. Binnen het steunpakket van de overheid ging het meeste geld (8 miljard) naar de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW-1). Onder iets strengere voorwaarden ging in juli het vervolg, NOW-2, van kracht. De NOW2-regeling loopt tot eind september. Tot dusver zijn er beduidend minder aanvragen voor NOW-2; 65.000 versus de 122.000 voor NOW-1. Van de 12 miljard die in eerste instantie voor het NOW-2 pakket was uitgetrokken is nu 1,3 miljard gebruikt.

Desalniettemin hebben deze bedrijven ongeveer 791.000 mensen in dienst en het opgegeven verwachte omzetverlies is gemiddeld 53 procent. Ter vergelijking, tijdens de financiële crisis maakten ongeveer 926 bedrijven gebruik van de destijds ingevoerde werktijdverkorting (de voorganger van de NOW-regeling) in de jaren 2008 en 2009. Daarnaast maakten 7836 bedrijven met in totaal 77.000 werknemers gebruik van de deeltijd-WW tussen 2009 en 2011. Dat betekent dus dat de NOW-2-regeling, in vergelijking met soortgelijke maatregelen tijdens de financiële crisis, een veel grotere omvang heeft.

Om aanspraak te maken op de NOW2 regeling, moeten bedrijven minimaal 20 procent omzetverlies lijden, dat betekent dus dat de 65.000 bedrijven die aanspraak hebben gemaakt op de regeling zich in de maanden juli en augustus niet hebben kunnen herstellen tot minder dan 20% omzetverlies. In deze categorie zitten bedrijven die het langdurig zwaar te verduren hebben en die waarschijnlijk niet allemaal binnen nu en een jaar terug veren naar het oude niveau. Daarnaast dekt de NOW-2-regeling een deel van de loonkosten, maar lopen andere kosten gewoon door*.

De baanonzekerheid van de 791.000 werknemers werkzaam bij deze bedrijven is daarom ook groot. Ter vergelijking, in juli rapporteerde het CBS dat de werkloze beroepsbevolking bestond uit 419.000 personen (4,5% van de totale beroepsbevolking). Mocht 50% van de mensen die momenteel bij een bedrijf werkt dat NOW-2-subsidie ontvangt werkloos worden, dan zal dat leiden tot een verdubbeling van de werkloosheid.

*De TOGS regeling compenseerde een (gedeelte) van de huisvestingskosten, maar variabele kosten lopen gewoon door.

Het bericht De week van halvering gebruik loonkostensubsidie verscheen eerst op Insights.

Source