Covid-19 vergroot ongelijkheid op 4 gebieden: inkomen, gezondheid, onderwijs en etniciteit

Schroders: Covid-19 vergroot ongelijkheid op 4 gebieden: inkomen, gezondheid, onderwijs en etniciteit

Covid-19 benadrukt de ongelijkheid in de maatschappij extra. Daar kan alleen gezamenlijk iets aan gedaan worden. Het onderstreept het belang van de S in ESG, schrijft Anastasia Petraki, hoofd Policy Research bij Schroders.

Klimaatverandering aanpakken is één, zorgen voor passend bestuur is een andere. Het bereiken van een positieve sociale impact door een bedrijf is een derde. Het zijn allemaal even belangrijke en noodzakelijke voorwaarden voor het genereren van waarde op lange termijn.

Covid-19 is de ‘grote verdeler’, niet de ‘grote gelijkmaker’

Sommigen hebben Covid-19 gebrandmerkt als de ‘grote gelijkmaker’ omdat iedereen besmet kan raken. Kijkend naar hoe het virus de gezondheid en de financiën van mensen heeft beïnvloed, zou ‘grote verdeler’ misschien een passender karakterisering is. De bestaande ongelijkheden zijn vooral verergerd op deze vier gebieden: inkomen, gezondheid, onderwijs, etniciteit:

1. Inkomen – lage inkomens financieel harder geraakt

Lage inkomens komen vaker voor in de sectoren die het meeste geraakt worden door social distancing en lockdowns. Entertainment, recreatie en horeca behoren tot de laagst betaalde sectoren in het VK. Veel werknemers in deze sectoren hebben hun baan verloren.

2. Gezondheid – welvarender huishoudens hebben voordelen

Mensen met hogere inkomens hebben een gezondheidsvoordeel. Zij lopen minder kans op besmetting, doordat zij beter in staat zijn thuis te werken, of in minder dichtbevolkte wijken wonen. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van betere en snellere zorg bij een besmetting.

3. Onderwijs – welvarender studenten studeren meer thuis in een lockdown

Welvarende huishoudens hebben betere toegang tot technologie en snel internet. In het VK besteden kinderen uit de welvarendste 20% huishoudens een derde meer tijd aan thuisonderwijs dan kinderen uit de onderste 20%.

4. Etniciteit – meer kans bij etnische minderheden om fysiek en financieel geraakt te worden

De kans op besmetting onder etnische minderheden is significant hoger. Zij leven doorgaans in dichtbevolkte wijken, of werken in ‘essentiële’ sectoren. Daarnaast worden zij harder geraakt door een lockdown.

Vermogensbeheerders focussen op ESG

Sociale ongelijkheid speelt al veel langer. Covid-19 versterkt dit alles en brengt het ook meer onder de aandacht. Het vraagt een brede aanpak, waarbij ook vermogensbeheerders een rol spelen. Schroders ziet die rol tweeledig. Enerzijds actief betrokken zijn bij deelnemingen en anderzijds de impact die ondernemingen hebben op hun stakeholders integreren in de investeringsbeslissingen.

Gezien het feit dat deze crisis de verdeeldheid in de samenleving heeft vergroot, zal er ongetwijfeld meer aandacht worden besteed aan sociale factoren bij investeringen. Het vermogen om sociale impact te integreren in de besluitvorming over beleggingen zal belangrijker zijn dan ooit.

Lees meer in het uitgebreide rapport “How social inequalities have been brought into focus by Covid-19 and what it means for investors”, van Anastasia Petraki, hoofd Policy Research bij Schroders.

Categorised in: Duurzaam, Research