Covid-19 en de duurzame veranderingen

Het is opvallend wat een ontwikkeling schone technologieën en klimaatbeleid hebben doorgemaakt sinds de financiële crisis van 2008.

Schroders denkt dat cruciale trends voor een schonere wereld alleen maar zijn versterkt sindsdien en door niet door Covid-19 zullen worden aangetast. Er zijn zelfs parallellen en lessen te trekken tussen de pandemie en de klimaatcrisis.

Elektrische auto’s geen niche meer

In 2008 kostte de Tesla Roadster rond de ton in dollars. Er was beperkte keus uit elektrisch aangedreven modellen. In het afgelopen decennium is de prijs voor lithium-ion accu’s 85% gedaald en daarmee ook de prijs voor elektrische voertuigen. Ze komen nu in de buurt van een massaproduct. Elektrische auto’s vormen geen niche meer.

Groene energie is kostenconcurrerend

In 2008 was de vraag naar zonne-energie beperkt en sterk gesubsidieerd. De prijs voor zonnecellen is sinds 2008 met 80% gedaald en de vraag is wereldwijd. De markt voor windenergie was in 2008 al groter, maar profiteert nu van sterke kostendalingen. Wind- en zonne-energie zijn de goedkoopste vormen van grootschalige energieopwekking in een groot deel van de wereld. De economische drijfveren voor duurzame energie zijn nu veel sterker dan na de financiële crisis.

Klimaatverandering op agenda politiek en bedrijfsleven

Klimaatverandering staat nu prominent op de agenda’s van politiek en bedrijfsleven. Dat is een groot verschil ten opzichte van een decennium geleden. De politiek formuleert heldere klimaatdoelstellingen. Het bedrijfsleven erkent de risico’s en kansen die met klimaatverandering gepaard gaan.

Covid-19 gaat gepaard met verandering

De Covid-19 crisis dwingt bedrijven hun processen opnieuw tegen het licht te houden. Wat vroeger normaal was, blijkt toch anders te kunnen. En dit kan weleens het begin zijn. Schroders denkt dat er meer fundamentele veranderingen kunnen komen in de manier waarop bedrijven functioneren en dat kan positief uitpakken voor het klimaat.

Parallellen tussen Covid-19 en klimaat

Er zijn ook parallellen tussen Covid-19 en klimaatverandering. Lage-inkomenslanden en lage-inkomensgroepen zijn het hardst getroffen. Beide zijn tevens een wereldwijd fenomeen, wat de onderlinge afhankelijkheid en de noodzaak om samen te werken bij het oplossen van problemen onderstreept.

Maar er zijn ook verschillen. Een belangrijk verschil is dat er weinig publiek debat heeft plaatsgevonden en modellen beschikbaar zijn die de economische schade van een pandemie voorspellen. Bij klimaatverandering is meer kennis voorhanden over wat de gevolgen zijn als er niets gedaan wordt, en er is al een aanzienlijk publiek en politiek bewustzijn. Bekend is dat deze klimaatveranderingen uiteindelijk verwoestend zullen zijn, dat ze jaar na jaar zullen plaatsvinden en dat ze alleen kunnen worden vermeden door consequent te investeren in een koolstofarme economie.

Maar het tempo van de investeringen is bij lange na niet hoog genoeg. Misschien kan Covid-19 als voorbeeld dienen van de verwoestende gevolgen die de natuur kan hebben voor onze manier van leven, wat kan helpen om meer van de vereiste politieke wil te genereren om deze investeringen versnellen.

Welke lessen levert het omgaan met Covid-19 op voor se strijd tegen klimaatverandering?

De pandemie kan belangrijke lessen opleveren voor kiezers en politici in hoe zij met klimaatverandering moeten omgaan, maar de financiële markten zullen waarschijnlijk ook ervan leren. Ze zullen in toenemende mate de politieke reactie op klimaatverandering analyseren en vaststellen of deze al dan niet voldoende is, met koersbewegingen die daarbij horen.

Als de investeringen om de economie koolstofarm te maken en de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen onvoldoende blijven, zullen de activaprijzen waarschijnlijk in toenemende mate de risico’s van ongunstige klimaatgebeurtenissen inprijzen, waaronder risico’s voor de waarde van laaggelegen vastgoed en hogere risicopremies op de zwaarst getroffen en minst voorbereide delen van de wereld.

Overheidssteun nodig om snelheid erin te houden

Klimaatgerelateerde beleggingen zijn niet meer zo afhankelijk van overheidssteun als een decennium geleden. Steun blijft echter van groot belang om snelheid in het proces te houden. Schroders heeft de hoop dat deze crisis de springplank kan zijn voor de noodzakelijke klimaattransitie. De eerste stappen zijn gezet, maar er moeten er nog veel meer volgen.

Categorised in: Duurzaam, Research