Coronacrisis levert zakelijke dienstverleners kopzorgen op

Uitzenders, schoonmakers, beveiligers en organisatieadviesbureaus zijn hard geraakt door de coronacrisis; door vraaguitval en het afnemende economisch vertrouwen kampen deze branches met dalende omzetten. Dit zet een rem op het aannemen van nieuw personeel. Een positief effect hiervan is wel dat in een groot deel van de sector het structurele tekort aan arbeidskrachten is afgenomen, al is de krapte in onder meer de kinderopvang nog steeds erg hoog. Voor de assurantietussenpersonen zorgt de coronacrisis voor een tijdelijke adempauze in de overnamegolf die al enkele jaren gaande is. De overnames leiden ertoe dat grote kantoren steeds groter worden, terwijl eenmanszaken op zoek moeten naar hun onderscheidend vermogen.

Lees meer in de nieuwe stand van de zakelijke dienstverlening van oktober 2020:

[Download niet gevonden]

Waar in economische voorspoed de vraag naar ondersteunende diensten hard groeit, neemt deze bovengemiddeld af bij economische neergang. Dat was ook te zien bij de vorige economische crisis. Het bruto binnenlands product (bbp) daalde in 2009 met 3,7 procent en de toegevoegde waarde van de zakelijke dienstverlening nam met 4,5 procent af. Dit jaar krimpt de sector zakelijke dienstverlening dan ook naar verwachting met 6 procent, een sterkere krimp dan het bbp als geheel. Zoals uit onderstaande tabel blijkt, lopen de gevolgen voor de branches binnen de sector sterk uiteen. Zo kampt de schoonmaak- en beveiligingsbranche door het massale thuiswerken en gebrek aan evenementen al enige maanden met een aanzienlijke vraaguitval. Verder heeft de sluiting van horeca en diverse winkels in tweede kwartaal van dit jaar voor een sterke afname in het aantal uitzendkrachten gezorgd. Minder grote economische gevolgen heeft de coronacrisis vooralsnog op de advocatuur en de accountancy.

Omzetontwikkelingen branches

Uitgelicht: Assurantietussenpersonen

De markt voor assurantietussenpersonen is in beweging. Afnemende vraag, striktere wet- en regelgeving, oprukkende digitalisering en toenemende concurrentie maken dat met name kleine kantoren het moeilijk hebben en al jarenlang in aantal teruglopen. Aan de top van de markt tekent zich een ander beeld af. De afgelopen jaren heeft een ware overnamegolf plaatsgevonden onder met name de grotere kantoren. Hoewel corona zorgt voor een kink in de kabel, blijft de markt aantrekkelijk voor verdere consolidatie.

De afgelopen jaren zijn er 65 grote bedrijven uit de verzekeringsdistributieketen overgenomen blijkt uit onderzoek van IG&H en PhiDelphi Corporate Finance. Hierbij valt op dat 80 procent van de overgenomen omzet uit de schade- en collectieve inkomensmarkt komt. Dit zijn markten die buiten het provisieverbod vallen en waar nog steeds doorlopende provisies betaald worden. Deze terugkerende inkomsten zorgen voor een aantrekkelijk financieel potentieel. Opvallend is dat (buitenlandse) private equity-partijen een steeds grotere rol spelen bij overnames, met name die van de grotere adviseurs. De waarderingen lopen hierbij flink op; voor de echt grote adviseurs wordt wel 14 keer het bedrijfsresultaat (EBITDA) betaald.

Het succes van de consolidatiegolf op de langere termijn hangt volgens de onderzoekers af van de vraag of er duurzaam waarde wordt gecreëerd voor de klant. Mogelijkheden liggen op het gebied van kostenefficiëntie. Een andere strategie kan zijn om verzekeringen onderdeel te maken van een breder dienstenpallet. Risico’s zijn er ook, zo stelt Jurjen Oosterbaan van adviesbureu DFO. De koopbeweging is gebaseerd op de provisie-inkomsten van de schademarkt en de relatief hoge tekencommise. De toekomst van beide is volgens hem echter onzeker. Zo is wetgeving in de maak die transparatie over provisies afdwingt en leidt de toenemende marktmacht van het volmachtkantoor voor spanningen tussen verzekeraar en volmacht.

Lees het volledige verhaal in deze stand van de zakelijke dienstverlening.

Het bericht Coronacrisis levert zakelijke dienstverleners kopzorgen op verscheen eerst op Insights.

Source

Categorised in: Economie, Research