Christian Schmitt (Ethenea): ‘Wall Street of Main Street’

De kloof tussen Wall Street en Main Street is tegenwoordig een regelmatig terugkerend onderwerp van debat. De Visie van Christian Schmitt, fondsmanager Ethenea.

Wall Street staat voor de zogenaamd te hoge aandelenindexen, terwijl Main Street dagelijks geconfronteerd wordt met de economische en sociale gevolgen van de wereldwijde COVID-19 pandemie. De argumenten voor Wall Street en Main Street zijn beide zeer steekhoudend en volkomen gerechtvaardigd.

Impuls van Fed

Het standpunt van Wall Street: de wereldwijde geldhoeveelheid groeit onstuitbaar als gevolg van de aankoopprogramma’s van de centrale banken. Voor elk effect dat één van de grote centrale banken koopt van de vorige eigenaar, ontvangt deze laatste contant geld en heeft hij een probleem om het te herinvesteren. Het gevolg hiervan is dat de prijzen van alle financiële activa worden opgeblazen doordat steeds meer geld naar steeds minder beschikbare activa wordt gegooid. In het laag/nul/negatief renteklimaat speelt de waardering aan het eind van de dag een veel minder grote rol – en terecht!

Pijn van alledag

Main Street daarentegen vertegenwoordigt alle problemen in de reële economie: bovenop de reeds jarenlang zwakke economische groei komt nog de meest recente economische schok als gevolg van de spanningen veroorzaakt door het coronavirus. Voor de nabije toekomst kunnen we geen duurzame verbetering verwachten. Het aantal besmettingen blijft wereldwijd stijgen. Daardoor komt het consumentenvertrouwen onder druk te staan en veel van de in eerste instantie tijdelijke werkloosheid dreigt permanent te worden, vooral in landen met een minder goed ontwikkeld socialezekerheidsstelsel dan in grote delen van Europa.

Interessant om weten is dat deze twee tendensen niet voortkomen uit de komst van het coronavirus. Ze zijn de afgelopen maanden in feite exponentieel toegenomen. Er is een duidelijke neiging om dergelijke extremen als een overdrijving af te doen. Maar de financiële markten zitten eigenlijk nog niet de buurt van hun historische excessen. Tot waar de ontwikkelingen ons deze keer zullen voeren, kunnen we niet met zekerheid inschatten.

De kloof

Voor ons maakt groei tegen een redelijke prijs (GARP, growth at a reasonable price) deel uit van verantwoord beleggen. Groei tegen elke prijs (GAAP, growth at any price), zoals sommige bedrijven met een kwetsbaar bedrijfsmodel nastreven in economisch moeilijke tijden, drijft sommige segmenten van de aandelenmarkten naar nieuwe hoogtepunten en vormt naar onze mening een voorspelbaar en onaantrekkelijk risico.