Categorieën
China Research

Chinese economie groeit volgend jaar 7% (Schroders)

Ondanks enigszins teleurstellende data over de economische activiteit in juli, zijn er genoeg redenen om aan te nemen dat het herstel van de Chinese economie in de komende maanden zal doorzetten, naarmate de budgettaire en monetaire stimuleringsmaatregelen doorwerken.

Als gevolg hiervan verwacht Schroders dat het Chinese BBP dit jaar met ongeveer 2% groeit en in 2021 met 7%. Dat zou een relatief zeer goede prestatie zijn in vergelijking met de rest van de wereld. Een aanhoudend economisch herstel in China zou op de korte termijn steun bieden aan de prestaties van zowel de Chinese aandelenmarkten als die in andere opkomende markten.

Indicatoren wijzen op verder herstel

Het economisch herstel van China blijft op koers liggen. De budgettaire en monetaire stimuleringsmaatregelen hebben effect en leidende indicatoren wijzen op aanhoudend herstel. Dat neemt natuurlijk de langetermijnzorgen niet weg. Maar op korte termijn blinkt China uit op het wereldtoneel met deze groeicijfers. Dit zal ook een positief effect hebben op andere opkomende markten.

Chinese economie blaast wat stoom af in juli na imposant herstel in Q2

2cd08122c613ed80d73b7d3ae222397ee6a94b02

Retail hapert

Het is niet vreemd dat het herstel wat stoom verliest. Ook blijkt uit data dat het herstel niet gelijk verdeeld is over alle delen van de economie. De detailhandelsverkopen zijn in juli 1,1% gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Dat kan enerzijds komen doordat de coronacrisis het gedrag van consumenten verandert. Uit data blijkt dat er minder gebruik gemaakt wordt van publieke transportmiddelen. Dit kan komen doordat meer mensen vanuit huis werken, maar ook angst voor besmetting kan een rol spelen. Dergelijke effecten kunnen een rol blijven spelen totdat er een vaccin op de markt is. In elk geval is het wel gunstig voor de online verkopen.

Retail loopt achter op industriële productie

ca616cd1d659563599da83b6ee1147557a02c882

Anderzijds kan een klassieke verklaring ook een rol spelen. De economische shock leidt tot een verslechtering van de arbeidsmarkt waardoor besteedbaar inkomen, consumentenvertrouwen en -uitgaven worden aangetast.

Maar infrastructuur groeit robuust

Schroders ziet duidelijk herstel optreden in andere delen van de economie, zoals constructie en infrastructuur. Infrastructurele bestedingen profiteren van stimuleringsmaatregelen en er zit nog meer in het vat. De huizensector profiteert ook van het ruimere beleid, al waarschuwen de autoriteiten voor speculatie.

Constructie en infrastructuur veren op dankzij stimuleringsmaatregelen

5d11f24bfb2bbbba0cce663bc7f5a85f156ef81a

Het herstel in China biedt een vruchtbare bodem voor assets uit de opkomende markten op de korte termijn. Historisch gezien werkt het positief uit voor de prestaties van industriële metalen, aandelen en fixed income uit opkomende markten.

Meer in het verschiet voor de industriële sector

China zelf geeft aan dat het economisch herstel vooral gedreven wordt door de industriële sector. Indicatoren duiden erop dat industriële en handel-gerelateerde activiteit in de komende maanden op meer herstel kunnen rekenen.

Chinese industrie heeft stijgende lijn te pakken

c2245399a56e5f190b03271fc24364e079fb968c

De rol die China speelt in de wereldwijde toeleveringsketen impliceert dat andere landen in de regio meeprofiteren. Schroders noemt Zuid-Korea en Taiwan expliciet. De leidende indicatoren van China’s industriële cyclus zijn een goede barometer voor de prestaties van de financiële markten in de regio. De historische relatie tussen groei van de industriële sector in China en EM-aandelen lijkt verder te stijgen in de komende maanden.

EM-aandelen kunnen verder stijgen.

69e4e4140e741927ed2240779f53753a738cdc2a