China Focus – Broem, broemmm

  • Indrukwekkende comeback autosector tekent industrieel herstel van covid-19
  • … en het versoepelen van noodmaatregelen bij heropening economie
  • Zelfs epicentrum Hubei laat weer productiegroei op jaarbasis zien
  • Ook de binnenlandse vraag herstelt zich geleidelijk geholpen door stimulus
  • Sommige sectoren zoals horeca en transport hobbelen daarbij achteraan

[Download niet gevonden]

Indrukwekkende comeback autosector tekent herstel industrie van covid-19 schok

De mei-data die in de loop van juni verschenen tonen aan dat het industrieel herstel van de covid-19 schok aan het begin van dit jaar doorzet. Vooral de autoproductie herstelt zich in een indrukwekkend tempo. In mei liet deze alweer een groei zien van +11,3% j-o-j, ten opzichte van -4,4% in april en een dieptepunt van -83% (!) in februari. Ook de autoverkopen laten weer groei op jaarbasis zien: +7,2% j-o-j in mei (april: -2,5%, februari: -82%). Het herstel van de vraag naar auto’s wordt ondersteund door gerichte overheidsmaatregelen. Ook kan een rol spelen dat consumenten nog terughoudend zijn om met het openbaar vervoer te reizen en de voorkeur aan transport met de eigen auto geven. Intussen versnelde de groei van de industriële productie naar 4,4% j-o-j (april: +3,9%). Wel lijkt de stijging van de groei wat af te vlakken. Dat is niet onverwacht, omdat er sprake is van externe tegenwind: de Chinese uitvoer kromp in mei met ruim 3% j-o-j.

Dit weerspiegelt heropening economie; productie Hubei groeit weer op jaarbasis

China’s sterke industriële herstel van de covid-19 schok weerspiegelt het feit dat het land de pandemie relatief snel onder controle heeft gekregen, hoewel ook China niet immuun is voor nieuwe uitbraken (zie hierna). Dat heeft de weg vrijgemaakt voor een geleidelijke heropening van de economie sinds eind februari. Wellicht illustratief voor dit herstel is dat zelfs in het epicentrum van de covid-19 crisis, de provincie Hubei met hoofdstad Wuhan, de groei van de industriële productie op jaarbasis weer positief is (+2% j-o-j, ten opzichte van -47% in april).

Hubei is verantwoordelijk voor circa 4,5% van het bbp en 10% van de nationale autoproductie. Deze regio bleef het langst in het strengste veiligheidsregime (1), tot medio april (samen met onder andere Beijing). Sindsdien is het regime voor Hubei versoepeld, tot 2 in mei en 3 in juni (4 is het soepelste regime). Ook in andere regio’s vond een dergelijke versoepeling plaats. We hebben een index gemaakt op basis van de veranderingen van veiligheidsregimes per regio in de afgelopen maanden. Die index laat zien dat er gemiddeld vanaf begin maart een duidelijke versoepeling plaatsvindt, hoewel na de recente herindeling van Beijing daar een kleine kentering in is gekomen.

Binnenlandse vraag herstelt: social distancing gevoelige sectoren achteraan

Het herstel van de covid-19 schok wordt geleid vanuit de aanbodkant. De binnenlandse vraag loopt daarbij wat achter. Toch laat ook de vraag steeds meer herstel zien, gesteund door de versoepeling van het monetaire en begrotingsbeleid en een versnelling van de kredietgroei. De contractie op jaarbasis van de investeringen wordt met de maand minder diep (mei: -6,3% j-o-j ytd versus -10,3% in april). Dat komt volledig op het conto van de publieke investeringen, als gevolg van het opvoeren van de uitgaven aan de infrastructuur door de centrale overheid en lagere overheden. De private investeringen zijn daarentegen nog zwak. Wat de consumptie betreft, laten (naast de hiervoor al besproken auto-verkopen) de detailhandelsverkopen ook een duidelijk herstel zien. Wel is er op jaarbasis nog steeds sprake van krimp  (-2,8% j-o-j in mei, versus -7,5% in april). Met name de voor social distancing gevoelige sectoren zoals horeca hobbelen daarbij achteraan. Maar zelfs horeca bodemt duidelijk uit (-19% j-o-j in mei, versus -31% in april). Het personenvervoer krabbelt ook wat op, maar is nog steeds slechts op ongeveer 50% van het niveau van voor de coronacrisis.

 

Nieuwe covid-19 uitbraak in Beijing geen game changer; onderstreept wel risico’s

Als gevolg van een nieuwe Covid-19 uitbraak op een van de voedselmarkten in de hoofdstad, is de regio Beijing weer teruggeplaatst naar veiligheidsregime 2 (van 3). Dat houdt onder andere de sluiting van scholen in en een aanscherping van mobiliteits- en andere restricties. Tot nog toe denken we niet dat dit een belangrijke game changer is voor de economische vooruitzichten van China. In absolute termen is deze nieuwe uitbraak vooralsnog klein te noemen. Bovendien hebben de autoriteiten, net zoals bij eerdere ‘tweede golven’ (onder andere in het noordoosten), snel, beslist en gericht gereageerd. Zij hebben meer ervaring met de pandemie dan in januari. Daarnaast profiteert China van de ervaring die tijdens eerdere epidemieën is opgedaan,  bijvoorbeeld met SARS in 2003. Dat verklaart onder meer de groepsdiscipline die China kenmerkt op dit vlak.

 

Toch kan de nieuwe uitbraak in Beijing het vertrouwen in zekere mate aantasten en daarmee tot een vertraging in het herstel van de binnenlandse vraag leiden. Dat geldt met name voor de social distancing gevoelige sectoren. Daarnaast onderstreept deze nieuwe uitbraak een belangrijk neerwaarts risico voor ons basisscenario. Mochten nieuwe uitbraken onordelijk worden en leiden tot een bredere opschaling van veiligheidsregimes van verschillende regio’s, dan zal het beeld uiteraard veranderen.

Het bericht China Focus – Broem, broemmm verscheen eerst op Insights.

Source

Categorised in: ABN Amro, China, Economie, Research