Charles Dupont (Schroders): ‘Infrastructuur is de ruggegraat’

Investeringen in de infrastructuur zullen een belangrijk instrument zijn om de Europese economieën na Covid-19 weer op gang te brengen, vooral omdat de onder-investering op sommige belangrijke terreinen zo duidelijk aanwezig is, meent Charles Dupont, President, Schroder.

Infrastructuur is de ruggengraat van de economie. Een moderne samenleving zonder wegen, havens, luchthavens, elektriciteits-, water- en gasnetwerken is niet voor te stellen. Verschillende studies hebben de correlatie tussen de prestaties van een economie en de kwaliteit van de infrastructuur aangetoond. Nu de wereld na Covid-19 in een crisis terecht komt, is het stimuleren van de economie door te investeren in vervoer, energie en het milieu logisch. En in Europa is geen tekort aan investeringsmogelijkheden. Uit een aantal studies is gebleken dat Europa, en met name Frankrijk, het onderhoud van de strategische infrastructuur lange tijd heeft verwaarloosd, soms met tragische gevolgen.

Infrastructuur is actueel

De infrastructuur weerspiegelt ook de veranderingen in de samenleving. De actualiteit en de politiek geven steeds meer voorbeelden van hun strategisch karakter in de wereld van morgen. Hoe kan gezorgd worden voor een energietransitie tegen de klimaatverandering? Het antwoord ligt in de bouw van duurzame energie; windenergie, vooral offshore, en zonne-energieparken, maar ook de modernisering van elektriciteitsnetten en de aanleg van gasinfrastructuren die de intermitterende aard van duurzame energie kunnen beheren. Het gaat ook om de installatie van slimme meters om de gebruikers verantwoordelijker te maken voor hun verbruik.

De lockdown die economieën hebben doorgemaakt, heeft ook de afhankelijkheid van digitale infrastructuren, glasvezelnetwerken en relaisantennes aangetoond en de digitale wereld benadrukt. Geopolitieke spanningen hebben het belang van datacenterlocaties aangetoond. Door deze centra dichter bij de gebruikers te plaatsen, kan de digitale veiligheid worden gewaarborgd.

Investeringen in infrastructuur zijn nu nodig

De gezondheidscrisis kan op zeer korte termijn er ook toe leiden dat het eigen vermogen van infrastructuurbedrijven, met name in de transportsector, die door een gebrek aan gebruikers de afgelopen maanden verlies hebben geleden en daardoor hun eigen vermogen hebben zien wegsmelten, snel wordt versterkt.

Noodmaatregelen, gegarandeerde leningen en uitgestelde lasten hebben hun de liquiditeit verschaft die ze nodig hebben om te overleven en de crisis te doorstaan, maar hebben tegelijkertijd de schuldenlast doen toenemen. Veel van deze bedrijven zullen een snelle kapitaalverhoging moeten doorvoeren om hun solvabiliteit op een aanvaardbaar niveau te houden. Dit zijn allemaal mogelijkheden voor infrastructuurfondsen om economieën te ondersteunen, strategische bedrijven te ondersteunen en de wereld van morgen op te bouwen.