Industrie rss

Energiemonitor – Vraag naar olie en gas herstelt

21/04/2021

Zowel OPEC als het IEA stellen verwachtingen vraag naar olie opwaarts bij. Olievoorraden slinken tot gebruikelijke niveaus. Vraag naar gas trekt aan, maar de snelheid verschilt per regio. Gasprijsramingen (TTF en…

#Stembuzz – Stikstof is hoofdpijndossier bij formatie

In deze publicatie: Een van de hoofdpijndossiers waar een nieuw kabinet zich over moet buigen is de stikstofproblematiek. Hoewel de formatie nog moeizaam verloopt, is duidelijk dat de verscheidene politieke partijen…

#Stembuzz – Energietransitie betekent keuzes maken

In tegenstelling tot de vorige verkiezingen is het thema klimaat en energietransitie nu wel volop aanwezig bij de verkiezingscampagnes. Onderwerpen als kernenergie, biomassa, waterstof en de vraag waar de rekening van…

CO2-prijs de lucht in

Het EU ETS blijft voor Hans van Cleef een mooi maar kwetsbaar instrument. Een gereedschap dat bedacht is om CO2-uitstoot binnen de industrie- en energiesector te verminderen. Maar ook een instrument…

Groene waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen in 2030 komt dichterbij

In deze publicatie: Prijs groene waterstof moet tot 1,78 euro per kilo dalen om concurrerend te zijn. CO2-heffingen leiden in komende 5 jaar tot stijging aardgasprijs ten gunste van waterstof. Groene…