Energy rss

Olie en gas: winst voor Biden heeft gevolgen voor beide

19/10/2020

Hans van Cleef neemt de geplande investeringen in duurzame energie, het beleid rond schalieolie en -gas en het verwachte buitenlandbeleid van de VS onder de loep, gesteld Joe Biden wordt president.
Het…

Energietransitiemonitor – Nieuw doel Europese CO2-reductie leidt tot matige prijsstijging ETS

Ambitieuze nieuwe EU-klimaatplannen voor snellere CO2-reductie naar 55% ten opzichte van 1990. Aanpassing van het EU ETS in 2021 zal leiden tot een snellere afbouw van het beschikbare aantal emissierechten. Ons…

Zoeken op categorieën met specifieke info..