Capital: 55% koerswinst in eerste jaar van herstel

Vermogensbeheerder Capital Group heeft meer dan 90 jaar ervaring in het navigeren door ontwrichtende gebeurtenissen en marktuitersten. Feike Goudsmit, managing director bij Capital Group, heeft een belangrijke boodschap voor zijn klanten: “Blijf belegd voor de lange termijn.”

"Op dit moment vragen onze klanten ons of ze moeten beginnen met het herpositioneren van hun portefeuilles, hun asset allocatie moeten wijzigen of op zoek moeten gaan naar een bodem in de koersen. Ons advies is, zoals altijd, om slim te beleggen: houd de lange termijn in de gaten en focus op relevant onderzoek, solide gegevens en bewezen strategieën. Emotioneel beleggen kan gevaarlijk zijn. Capital Group legt de nadruk op zeven principes die beleggers voor ogen moeten houden bij hun beleggingsbeslissingen."

Marktdalingen horen bij beleggen

Gedurende lange perioden hebben aandelenkoersen de neiging om gestaag te stijgen, maar de geschiedenis leert ons dat dalingen op de financiële markten een onvermijdelijk onderdeel zijn van beleggen. Het goede nieuws is dat correcties (gedefinieerd als een daling van 10% of meer), bearmarkten (een langdurige daling van 20% of meer) en andere moeilijke periodes niet eeuwig duren.

Wanneer de markten wankelen, zijn sommige beleggers geneigd hun blootstelling aan aandelen te verminderen, maar de geschiedenis leert dat perioden van onrust en scherpe marktdalingen achteraf de beste tijden bleken om te beleggen.

Tijd op de markt is belangrijk, niet markttiming

Niemand kan de marktbewegingen op korte termijn nauwkeurig voorspellen. Beleggers die aan de zijlijn blijven staan, lopen het risico om betekenisvolle koersstijgingen die volgen op een neerwaartse markt, over het hoofd te zien.

Tussen 1929 tot 2020 werd elke S&P 500-daling van 15% of meer gevolgd door een herstel. Het gemiddelde rendement in het eerste jaar na elk van deze dalingen was 55%. Zelfs het missen van slechts een paar handelsdagen kan zijn tol eisen.

Emotioneel beleggen kan gevaarlijk zijn

Emotionele reacties op marktgebeurtenissen zijn volkomen normaal. Beleggers worden nerveus van dalende markten, maar het zijn de acties die tijdens dergelijke periodes worden ondernomen die het verschil kunnen betekenen tussen beleggingssuccessen en -missers.

Een manier om rationele beleggingsbeslissingen te nemen, is door de grondbeginselen van gedragseconomie te begrijpen. Het herkennen van gedragingen zoals anchoring, confirmation bias en availability bias kan beleggers helpen potentiële fouten te identificeren voordat ze ze maken.