Brent omhoog + Visie IG

Brent is vanmorgen met 1,5% gestegen tot 117,21 dollar. Hoe sterk is de weerstand van 120 dollar?

Onmiddellijk na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne klom de olieprijs naar een meerjarig hoogtepunt van ongeveer 139 dollar per vat, om daarna weer onder de 100 dollar te zakken. De reden hiervoor was de overtuiging van veel marktdeelnemers dat er binnen afzienbare tijd een staakt-het-vuren zou komen en vervolgens een akkoord tussen Rusland, Oekraïne en de VS. Inmiddels is deze hoop echter de bodem ingeslagen. Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets Duitsland, Oostenrijk en Nederland bij IG:

“Dit heeft op de oliemarkt alle illusies weggenomen dat enige realiteitszin is teruggekeerd. Dit werd in de hand gewerkt door de jongste raming van het Internationaal Energieagentschap (IEA), dat ervan uitgaat dat de oliemarkt vanaf april ongeveer 3 miljoen vaten per dag (bpd) Russische olie zal moeten missen als gevolg van de westerse sancties en bijkomende vrijwillige boycots door marktdeelnemers – een orde van grootte die nauwelijks kan worden vervangen gezien de steeds schaarser wordende vrije capaciteiten van andere producenten. Wat ik opmerkelijk vind aan de beoordeling van het IEA is dat het energie-agentschap onmiddellijk uitgaat van een productietekort aan het eind van het jaar.

In feite zullen de politieke tekenen waarschijnlijk blijven wijzen op een storm. Ten eerste wordt niet verwacht dat Rusland de oorlog voortijdig zal beëindigen zonder zijn eigen doelstellingen te bereiken. Uit de laatste onderhandelingsronden tussen Rusland en Oekraïne is gebleken dat de standpunten nog ver uit elkaar liggen en dat een akkoord waarmee beide partijen kunnen en willen leven nog lang niet in zicht is. Anderzijds twijfelt geen enkele serieuze analist eraan dat Rusland militair zal zegevieren en de oorlog zal winnen tenzij de Oekraïense kant zich gewonnen geeft. Dit zal op zijn beurt de internationale spanningen doen toenemen, zodat er altijd uitzicht is op nog strengere westerse sancties, die ook de Russische energiebronnen zwaarder zullen treffen. Dit alles wijst erop dat de energieprijzen aanzienlijk zullen blijven stijgen.

Ook het feit dat de Amerikaanse president Joe Biden er tot dusver ondanks intensieve inspanningen niet in is geslaagd extra olie voor de wereldmarkt te vinden, speelt een rol. De besprekingen van de VS met Iran en Venezuela hebben in dit opzicht niet tot enig resultaat geleid en Saoedi-Arabië heeft de Amerikaanse druk weerstaan om de overeenkomsten met Rusland op te geven, hetgeen zou leiden tot een aanzienlijker verhoging van de productie door het Opec- plus-kartel. In het licht van de huidige geopolitieke crisis is een olieprijs van 139 dollar per vat dus nog lang niet het laatste woord.”

Categorised in: Olie, Schekman